Cynnydd yn y nifer sy'n siopa ar y stryd fawr yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae'r nifer o bobl sydd yn siopa ar y stryd fawr yng Nghymru wedi cynyddu fwy na mewn rhannau eraill o'r DU.

Dangosodd ffigyrau mis Chwefror bod y niferoedd yng Nghymru wedi cynyddu 1.7%, mwy nag unrhyw ran arall o Brydain.

Mae canolfannau siopa a pharciau manwerthu y tu allan i drefi wedi gweld gostyngiad fodd bynnag, wrth i gwsmeriaid gael eu denu i ganol trefi gan fwytai a gweithgareddau hamdden yn ogystal â siopa.

Roedd y cynnydd o 1.7% fis diwethaf yn uwch na'r 0.5% a welwyd ym mis Ionawr.

'Newyddion da'

Ond gwelwyd cwymp o 1.6% yn y nifer oedd yn siopa mewn parciau manwerthu - y gostyngiad mwyaf ers Tachwedd 2013 - gyda llai yn gwario ar ddodrefn ac offer tŷ.

Dywedodd Sarah Jones, pennaeth polisi a materion allanol gyda Chonsortiwm Manwerthu Cymru, ei fod yn newyddion da i drefi a dinasoedd y wlad.

"Yr her i ganol ein trefi a'n lleoliadau siopa fydd troi hyn yn gynnydd mwy cynaliadwy dros y misoedd nesaf, yn enwedig wrth i boblogrwydd siopa ar y we a gwasanaethau 'clicio a chasglu' gynyddu," meddai.