Cwtogi dirwy £120,000 i gwmni am gludo bwyd heb oeri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth cyfarwyddwr y cwmni, Mubarak Ali ymddangos yn y gwrandawiad gwreiddiol

Mae cwmni bwyd o Gaerdydd wedi llwyddo yn eu hapêl yn erbyn dirwy o £120,000 am ddefnyddio cerbyd oedd ddim wedi'i oeri i gludo nwyddau "risg uchel".

Cafwyd hyd i Global Foods Ltd yn cludo bwyd i fwyty mewn fan oedd ddim yn briodol ym mis Rhagfyr 2015, er eu bod wedi cael rhybudd cyfreithiol dros flwyddyn ynghynt yn dilyn cwyn am ham a chaws oedd ddim yn cael ei gadw mewn oergell.

Cafodd y ddirwy ei rhoi gan ynadon ym mis Ionawr.

Ond llwyddodd y cwmni i ddadlau bod y ddirwy yn "anghymesur" ac fe gafodd ei gwtogi i £80,000 mewn gwrandawiad apêl yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Gwener.

'Tegwch'

Dywedodd Global Foods Ltd fod y cerbyd anghywir wedi cael ei lwytho ar ddamwain gan y gyrrwr.

Clywodd y llys nad oedd y cwmni wedi cael eu dedfrydu o'r blaen, eu bod wedi cydweithio â Chyngor Caerdydd, a'u bod wedi prynu rhagor o gerbydau wedi'u hoeri ers hynny.

"Mae ein hapêl yn seiliedig ar y ffaith bod y ddirwy gafodd ei rhoi yn anghymesur," meddai Tim Petrides ar ran yr amddiffyn.

"Nid achos o fethu talu yw hwn, ond tegwch."