Anaf i ddynes o Wynedd mewn atyniad neidio yn Lloegr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ceri Jones

Mae dynes ifanc o Feddgelert yng Ngwynedd wedi dweud ei bod hi'n lwcus nad ydi hi wedi cael ei pharlysu ar ôl cael anaf drwg i'w chefn wrth neidio oddi ar dŵr mewn atyniad yng Nghaer.

Roedd Ceri Jones, 21, wedi neidio oddi ar y tŵr i mewn i sbwng yn atyniad Flip Out, ac mae'n dweud y bydd yn dwyn achos sifil yn erbyn y parc.

Mae hi'n dweud bod nifer o bobol eraill wedi eu hanafu hefyd ar yr un naid.

Dywed perchnogion y parc eu bod wedi newid y naid ac mai'r flaenoriaeth bob tro ydi diogelwch.

Mae Ms Jones yn hyfforddi i fod yn nyrs yn Lerpwl ac roedd hi a dwy ffrind wedi mynd i barc Flip Out ble digwyddodd y ddamwain ar 25 Ionawr.

Ffynhonnell y llun, Ceri Jones
Disgrifiad o’r llun,
Llun pelydr-X o'r anaf i wddf Ceri Jones

Dywedodd wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru ddydd Gwener: "Aethon ni i'r Fflip Out... oeddan ni mond yna am ddeng munud... naethon ni ddechrau bownsio ar y trampolins normal i gychwyn wedyn aethon ni ar y Tower.

"Cyn i chi fynd i mewn roeddech chi'n gorfod gwylio fideo diogelwch oedd yn dweud wrthoch chi'n glir am neidio allan a glanio ar eich pen ôl.

"Felly es i ar y platfform 10 neu 12 troedfedd a neidio allan ar fy mhen ôl, ac fel nes i lanio nes i glywed crunch ac roedd o fel slap yn fy nghefn.

"Roeddwn i'n gwybod fod rhywbeth wedi mynd o le go iawn".

Ffynhonnell y llun, Ceri Jones
Disgrifiad o’r llun,
Ceri Jones yn gwisgo harnais i atal niwed i'w chefn

Ar ôl dioddef yr anaf cafodd ei chludo i ysbyty yng Nghaer. Yno cafodd sgan pelydr-X a sgan CT.

Dywedodd Ms Jones: "Roedd y sganiau'n dangos fod y vertebrae yng ngwaelod y cefn i bob pwrpas wedi ffrwydro efo'r pwysau.

"Bydd yn rhaid i mi wisgo brês i ddal fy nghefn yn ei le am ryw bum wythnos eto ac wedyn physio yn Lerpwl. Dwi'n methu credu fod y peth wedi digwydd i mi."

Dywedodd llefarydd ar ran atyniad Flip Out fod bron i 250,000 o bobol wedi bod yno ers mis Rhagfyr y llynedd a bod ganddyn nhw record diogelwch arbennig o dda.

Ychwanegodd mai diogelwch yw prif flaenoriaeth y cwmni, ac roeddynt yn "ymchwilio i'r honiadau i weld be'n union ddigwyddodd".

Mae'r cwmni hefyd wedi newid atyniad y tŵr am atyniad newydd erbyn hyn, meddai.