'Diffyg hyder' mewn corff bocsio amatur Cymru

Cyhoeddwyd

Mae bwrdd cyfan Cymdeithas Focsio Amatur Cymru (CFAC) wedi eu gorfodi i ymddiswyddo oherwydd "diffyg hyder mewn rheolaeth".

Dywedodd Chwaraeon Cymru na fyddai'n ystyried cais y gymdeithas am arian cyhoeddus oni bai fod cyfarwyddwyr newydd yn cael eu penodi.

Mae un cyn gyfarwyddwr wedi disgrifio'r penderfyniad fel un "annoeth" a "dialgar".

Ond mae Chwaraeon Cymru yn mynnu nad oedd cyfarwyddwyr yn dilyn rheolau i wella safonau, recriwtio, cyfarfodydd bwrdd a phenderfyniadau pwysig eraill, er i swyddogion Chwaraeon Cymru weithio gyda nhw am sawl mis.

'Wedi chwalu'

Dywedodd cyn gadeirydd CFAC, David Francis, bod Chwaraeon Cymru wedi bygwth atal arian i'r mudiad oni bai ei fod o a'i gydweithwyr yn ymddiswyddo.

Ychwanegodd bod perthynas gydag ymgynghorydd Chwaraeon Cymru "wedi chwalu".

Cafodd yr ymgynghorydd ei benodi ar ôl i archwilwyr ddweud nad oedd CFAC yn "addas i'w bwrpas" yn 2013, a bod "rhai gwelliannau" erbyn 2015.

Mae cofnodion cyfarfod diwethaf CFAC yn dangos i faterion fel "arian coll" a gweinyddiaeth "cardiau meddygol" gael eu trafod.

Dywedodd Mr Francis bod Chwaraeon Cymru wedi "gweithio'n galed i gael gwared" ar y bwrdd ers sawl mis.

"Cawsom gais i ymddiswyddo fel bwrdd ym mis Chwefror a cawsom wybod na fyddai'r cadeirydd a'r is-gadeirydd yn cael sefyll eto," meddai.

Mae'n honni i hynny fod o ganlyniad i wybodaeth gafodd Chwaraeon Cymru gan yr ymgynghorydd.

Dywedodd Mr Francis bod "gwahaniaeth barn" wedi bod gyda'r ymgynghorydd, ond bod Chwaraeon Cymru wedi cymryd ochr yr ymgynghorydd.

Wrth siarad am yr ymgynghorydd, dywedodd: "Ar y dechrau roedd yn gwneud job dda, ond gan ein bod ni ddim yn cytuno i bopeth roedd gwahaniaeth barn."

'Angen y bobl iawn'

Yn ôl Brian Davies o Chwaraeon Cymru roedd rhai gwelliannau wedi eu cyflawni, ond ers hynny mae "arwyddion clir" o broblemau sy'n golygu nad oes gan y corff hyder yn y bobl sy'n rheoli CFAC.

Dywedodd: "Rydyn ni angen y bobl iawn yn arwain mudiad fel hyn os ydyn ni'n mynd i fuddsoddi arian cyhoeddus."

Gwrthododd bod Chwaraeon Cymru yn "ddialgar", gan ddweud bod angen cymryd camau i wella CFAC.

"Fe wnaethon nhw gytuno ar cod o reolaeth a dydyn ni ddim yn credu eu bod yn gweithredu hynny."