Y Gymraeg: 'Angen ewyllys' i gyrraedd 1m

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Aled ap Dafydd, Newyddion 9

Mae angen i Lywodraeth Cymru ddangos ewyllys gwleidyddol i sicrhau eu bod nhw'n cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, yn ôl Plaid Cymru.

Ddydd Mercher fe wnaeth Plaid Cymru lansio eu cynllun fframwaith nhw ar gyfer cynyddu niferoedd y siaradwyr Cymraeg.

Maen nhw'n dweud bod angen buddsoddi yn y cadarnleoedd gorllewinol sydd wedi gweld cwymp sylweddol dros gyfnod y tri chyfrifiad diwethaf.

Byddai hynny yn cynnwys strategaeth sy'n sicrhau bod swyddi yn cael eu dosbarthu yn fwy cyfartal ar draws Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydda nhw'n gweithio gyda phob plaid i gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050