18 mlynedd o garchar i athletwraig am geisio llofruddio

Lauren Jeska
Image caption Mae Lauren Jeska wedi ei charcharu am 18 mlynedd

Mae cyn bencampwraig rhedeg o Bowys wedi cael ei charcharu am 18 mlynedd ar ôl cyfaddef iddi geisio llofruddio swyddog athletau.

Fe ymosododd Lauren Jeska, 42 o Fachynlleth, ar bennaeth adnoddau dynol corff UK Athletics, Ralph Knibbs, 52 oed, gyda chyllell.

Digwyddodd yr ymosodiad yn stadiwm Alexander, Birmingham fis Mawrth llynedd.

Roedd yr athletwraig drawsryweddol mewn dadl gyda'r corff llywodraethol ynglŷn â phrofion hormonau, wedi i ganlyniadau ei ras gael eu diddymu.

Image copyright SWNS.com
Image caption Cafodd Ralph Knibbs ei drywanu yn stadiwm Alexander, Birmingham fis Mawrth llynedd

Clywodd Llys y Goron Birmingham fod Jeska wedi trywanu Mr Knibbs yn ei ben a'i wddf, gan greu twll 2cm, a bod gwaed yn llifo ohono.

Cafodd dau gydweithiwr i Mr Knibbs eu trywanu gan Jeska wrth iddyn nhw geisio ymyrryd.

Dywedodd y barnwr y byddai Jeska yn wynebu pum mlynedd ychwanegol ar drwydded ar ôl iddi gael ei rhyddhau o'r carchar.