Cais i wneud Caerdydd yn 'ddinas gyfeillgar i blant'

Plentyn yn chwarae hopscotch Image copyright Getty Images

Gallai Caerdydd fod y ddinas gyntaf yng Nghymru sy'n "gyfeillgar i blant" petai'n arwyddo partneriaeth gydag elusen Unicef UK.

Byddai'r bartneriaeth yn golygu y byddai'r cyngor yn cydweithio â'r elusen ar raglen yn ymwneud â hawliau plant.

Mae'r cynllun yn caniatáu llais i bobl ifanc wrth benderfynu ar bolisïau, cyfle i gynllunio gofod cyhoeddus, ac mae sylw arbennig i sicrhau bod hawliau plant yn cael eu hystyried.

Dywedodd arweinydd Cyngor Caerdydd, Phil Bale: "Rydym am sicrhau'r canlyniadau gorau posib ar gyfer plant y ddinas - yn enwedig y plant hynny sydd mewn gofal neu sydd newydd adael hynny, fel eu bod yn gallu mwynhau bywyd hapus a chyflawn.

"Gan ddefnyddio profiad elusen Unicef UK, gobeithiwn gryfhau llais y plant sydd o dan ofal cyngor y ddinas."

Mae Unicef UK wedi bod yn cynnal pum cynllun peilot o'r fath ar draws y DU ers 2013.

Bydd cabinet y cyngor yn trafod y cynnig ddydd Iau.