Comisiwn yn asesu academi Craig Bellamy yn Sierra Leone

Craig Bellamy Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Sefydliad Craig Bellamy ei sefydlu yn 2008 ar ôl iddo ymweld â Sierra Leone

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cadarnhau eu bod yn edrych ar bryderon am academi bêl-droed Craig Bellamy yn Sierra Leone.

Dywedodd y cyn-chwaraewr rhyngwladol ei fod yn "ddigalon iawn" am yr hyn sydd wedi digwydd i'r academi, sydd wedi cau ers mis Medi'r llynedd o achos trafferthion arianol.

Mae Craig Bellamy wedi penodi tîm cyfreithiol i edrych ar yr hyn ddigwyddodd, ac mae'n cydweithredu'n llawn gyda'r awdurdodau.

Cafodd Sefydliad Craig Bellamy ei sefydlu yn 2008 ar ôl iddo ymweld â'r wlad yng ngorllewin Affrica.

Roedd yn cynnig ysgoloriaethau i blant rhwng 11 a 13 oed, a sefydlodd gynghrair ieuenctid ar gyfer tua 2,400 o blant a phobl ifanc.

Ebola

Llwyddodd yr academi aros yn agored er i'r wlad gael ei heffeithio gan firws Ebola yn 2014, ond bu'n rhaid iddi gau yn 2016.

Yn ôl papur newydd The Times, y rheswm am hynny oedd am fod yr academi wedi cael trafferthion ariannol, er bod Bellamy ei hun wedi buddsoddi cannoedd o filoedd o bunnau yn y cynllun.

Mae'r cyn-ymosodwr nawr wedi apwyntio tîm cyfreithiol i gymryd golwg ar unrhyw afreoleidd-dra allai fod yn y rheolaeth o'i faterion ariannol.

Dywedodd ei gynrychiolwyr cyfreithiol mewn datganiad y byddan nhw'n "helpu cyrff y llywodraeth yn eu hymchwiliadau ac, os oes angen, yn gweithredu yn erbyn y rheiny sy'n gyfrifol am unrhyw ddrygioni".

Mae'r Comisiwn Elusennau yn dweud eu bod yn asesu'r sefyllfa, ond nad ydyn nhw wedi dechrau ymchwiliad llawn.

Mae gwefan yr elusen yn dangos nad oes unrhyw gyfrifon wedi cael eu cyflwyno ers 31 Mawrth 2015, a bod y cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol hyd at 31 Mai 2015 bron i flwyddyn yn hwyr.