'Siom' am dro pedol band eang cyflym yng Ngwynedd

Superfast Cymru Image copyright Thinkstock

Mae yna siom yn ardal Llanymawddwy ar ôl i gwmni BT gadarnhau wrth raglen y Post Cyntaf BBC Radio Cymru nad oes cynlluniau i ddod â band eang cyflym i'r ardal.

Cafodd cyfarfod ei gynnal yno fis Mehefin llynedd i drafod problemau â'r gwasanaeth band eang yno oherwydd ei fod mor araf.

Ond nawr mae'r rhai oedd wedi trefnu'r cyfarfod yn honni fod BT yn mynd yn ôl ar eu gair, ar ôl cael yr argraff y byddai cyswllt cyflym yn cyrraedd y pentref.

Dywedodd BT fod yn rhaid "newid cynlluniau" o bryd i'w gilydd ac nad yw Llanymawddwy ar hyn o bryd yn rhan o gynllun Superfast Cymru.

'Araf iawn'

Ganol haf llynedd oedd hi pan ddaeth nifer at ei gilydd i drafod sefyllfa band eang ardal Llanymawddwy, yn eu plith un o uwch swyddogion BT, Rhodri Williams o Ofcom, a'r AS lleol Liz Saville Roberts.

Cafodd y cyfarfod ei chynnal ar fferm Bryn Ucha, a dywed Sion Ifans sy'n ffermio yno efo'i deulu fod y gwasanaeth band eang yn parhau i fod yn sâl.

"Mae o'n ara iawn... 'dan ni'n stryglo am unrhyw fath o signal yn ystod y nos," meddai.

Image caption Mae Sion Ifans a'i wraig yn dibynnu ar y cyswllt we i weithio o adref

"Mi fasa'r gwahaniaeth o dderbyn gwasanaeth band eang cyflym yn gwneud dipyn o wahaniaeth i ni o ran y sefyllfa de ni yno. Mae'r fferm angen defnyddio'r we ar gyfer pob math o bethau... mae fy ngwraig yn gweithio adref, a dwi hefyd yn gwneud gwaith oddi ar y fferm sy'n ddibynnol ar wasanaeth band eang."

Wrth ymateb i'r newyddion na fydd band eang cyflym nawr yn cyrraedd Llanymawddwy, ychwanegodd Mr Ifans: "Dwi'n siomedig iawn achos cwta naw mis yn ôl cawsom gyfarfod lle ddaru BT addo y byddai'r gwasanaeth yma erbyn mis Mehefin neu Gorffennaf 2017... yn amlwg 'di hynny ddim yn mynd i ddigwydd erbyn hyn."

Gwasanaethau ar-lein

Mynnodd y cynghorydd John Pughe Roberts, sy'n cynrychioli Llanymawddwy ar Gyngor Gwynedd, nad oedd yn derbyn ei bod hi'n rhy anodd i BT ddod â gwasanaeth band eang cyflym i'r ardal wledig.

"Maen nhw wedi ei gael o i ardaloedd llawer iawn gwaeth na fan hyn," meddai.

"A'r peth arall ydi mae VAT ar-lein rŵan, mae BCMS ar-lein, mae ganddoch chi bob peth o'r Cynulliad ar-lein... wrth bod y Cynulliad yn pwsio pob peth ar-lein mi ddyle felly bod y gwasanaeth band eang yn ei le yn yr ardaloedd gwledig yn gyntaf."

Image caption Mae'r cynghorydd John Pughe Roberts wedi cwestiynu pam na all Ofcom wneud mwy i orfodi BT i sefydlu cysylltiadau cyflym

Cytuno â hynny wnaeth swyddog sirol Undeb Amaethwyr Cymru, Huw Jones a ddywedodd ei fod yn "hynod siomedig" â'r datblygiad diweddaraf.

"Roedden ni wedi cael ymrwymiad gan BT y byddai'r cynllun yn mynd yn ei flaen... mae'n ddifrifol clywed erbyn hyn bod 'na oedi ar hyn," meddai.

"Yn sicr bydd yr ymgyrch yn parhau gennym ni... allwn ni ddim gadael hyn lonydd, mae hyn yn bwysig am bob math o resymau."

'Methu mynd i bob rhan'

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran BT nad yw Llanymawddwy ar hyn o bryd yn rhan o gynllun Superfast Cymru, ac nad yw'n bosib dod â'r cynllun i bob rhan o Gymru a bod yn rhaid newid cynlluniau weithiau.

Erbyn hyn, medden nhw, mae 80% o adeiladau ar draws Gwynedd yn gallu cael gwasanaeth band eang cyflym o'i gymharu â 2% pan ddechreuodd y cynllun.

Ychwanegodd y cwmni eu bod yn deall mor bwysig yw cael mynediad at wasanaeth band eang cyflym i gartrefi a busnesau, a bod gan gymuned Llanymawddwy opsiynau eraill yn agored iddyn nhw fel cynllun gan Lywodraeth Cymru sy'n arbennig i rai sydd heb wasanaeth band eang cyflym iawn.