San Steffan yn 'bygwth' dileu mesur undebau llafur

Mark Drakeford
Image caption Roedd Mark Drakeford yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn credu y gallai Llywodraeth y DU geisio gwyrdroi deddfwriaeth ar bwerau undebau llafur.

Yn ddiweddar fe wnaeth gweinidogion ym Mae Caerdydd gyhoeddi mesur i ddiddymu rhannau o Ddeddf Undebau Llafur 2016 Llywodraeth y DU, sydd yn ei gwneud yn anoddach i wasanaethau cyhoeddus alw streic.

Mewn tystiolaeth i bwyllgor yn y Cynulliad, cyfeiriodd yr Ysgrifennydd Cyllid at lythyr preifat gan Lywodraeth San Steffan allai gael ei ddehongli fel "bygythiad uniongyrchol" i'r ddeddf arfaethedig.

Mae'r Swyddfa Gabinet wedi cael cais gan BBC Cymru am ymateb.

'Gwarth democrataidd'

Yn ei sylwadau i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, dywedodd Mark Drakeford y byddai'n "warth democrataidd" petai gweinidogion yn San Steffan yn ceisio gwyrdroi'r mesur.

Wrth ddyfynnu o lythyr a gafwyd gan weinidog y Swyddfa Gabinet, Ben Gummer AS, dywedodd Mr Drakeford ei fod yn credu y byddai Llywodraeth y DU yn gweithredu unwaith y byddai'r Mesur Cymru newydd yn dod i rym.

"Bydd Mesur Cymru yn ei gwneud hi'n glir bod perthnasau diwydiannol yn fater wedi'i gadw yn ôl, a bydd Llywodraeth y DU yn gweithredu ar y cyfle cyntaf posib yn dilyn gweithredu Mesur Cymru er mwyn sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn gwarchod ein gwasanaethau cyhoeddus," oedd cynnwys y neges gafodd ei ddarllen.

Image caption Dywedodd Mr Drakeford ei fod yn cytuno ag asesiad y Llywydd, Elin Jones

Ychwanegodd Mr Drakeford: "Nawr, gallwch chi ddarllen hynny fel bygythiad eithaf uniongyrchol i gyflwyno deddfwriaeth fydd yn gwyrdroi unrhyw ddeddfwriaeth sydd wedi'i basio gan y Cynulliad."

Mynnodd bod Mr Gummer wedi camddeall beth roedd Mesur Cymru yn ei ganiatáu i'w wneud, ac y byddai'n "warth democrataidd" petai San Steffan yn ceisio gorfodi newid wedi i'r Cynulliad eisoes wneud ei barn yn glir.

"Fe allai'r frwydr honno ddod, ond bydden i'n gobeithio pan fydd gweinidogion San Steffan wedi cael y cyfle i adlewyrchu ar y broses ddemocrataidd... y byddan nhw eisiau ailystyried beth maen nhw wedi dweud y bydden nhw'n ei wneud yn y llythyr hwn," meddai.

Yn ei thystiolaeth hithau i'r pwyllgor dywedodd y Llywydd, Elin Jones ei bod hi o'r farn bod gan y Cynulliad y pŵer i basio'r mesur undebau llafur ar ôl pwyso a mesur y mater.