Teyrnged i chwaraewr rygbi fu farw mewn gwrthdrawiad

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Teyrngedau i Emrys Evans

Mae Clwb Rygbi Nant Conwy wedi cyhoeddi teyrnged i un o'u cyn-chwaraewyr fu farw mewn gwrthdrawiad ar yr A470 ddydd Sul.

Mewn neges ar eu gwefan dywedodd y clwb eu bod wedi eu "synnu" yn dilyn marwolaeth Emrys Evans, 40.

Bu farw Mr Evans mewn gwrthdrawiad ger Coed y Brenin, Dolgellau brynhawn Sul, ac fe gafodd un person arall ei anafu.

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod yn dilyn y digwyddiad, ac mae'r heddlu wedi apelio unwaith eto am dystion.

'Cydymdeimlo'n llwyr'

Dywedodd Nant Conwy bod Mr Evans wedi chwarae dros y clwb mor ddiweddar â thymor 2015/16.

Ychwanegodd y clwb eu bod yn "cydymdeimlo'n llwyr" gyda'r teulu "yn eu profedigaethau dwys".

Roedd hefyd yn aelod o dîm Llanymddyfri pan enillon nhw Gwpan Cymru yn 2007, ac mewn datganiad ar wefan y clwb, cafodd Mr Evans ei ddisgrifio fel "canolwr caled a dewr" fydd yn cael ei gofio fel aelod poblogaidd.

Image copyright Clwb Rygbi Llanymdyfri

Yn ystod ei gyfnod gyda Llanymddyfri, bu'n chwarae yn yr un tîm ag Eifion Gwynne, fu farw yn 2016.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod y person arall gafodd eu hanafu yn y gwrthdrawiad ddydd Sul bellach wedi eu rhyddhau o'r ysbyty.

"Rydyn ni'n apelio ar unrhyw dystion allai fod wedi bod yn teithio ar hyd yr A470 rhwng Dolgellau ac ardal Coed y Brenin rhwng 13:20 a 14:00 sy'n cofio gweld Renault Megane Dynamique arian yn teithio i'r gogledd ar hyd y ffordd i gysylltu â ni," meddai'r Sarjant Emlyn Hughes o'r uned blismona ffyrdd.

"Rydyn ni hefyd yn apelio ar unrhyw un welodd y car yn teithio ar hyd yr A487 rhwng Machynlleth a'r gyffordd gyda'r A470 rhwng 12:30 a 12:45 i gysylltu â ni."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V031151.