Datgelu rhestr fer gwobrau pensaernïol Cymru

Pontio, Bangor Image copyright Dan Turner
Image caption Mae Canolfan Pontio ym Mangor yn un o'r adeiladau ar y rhestr fer

Mae carchar, capel, prifysgol a chanolfan gelfyddydau oll ar restr fer gwobrau pensaernïol Cymru.

Mae Gwobrau Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn cydnabod prosiectau adeiladu gwreiddiol, gyda buddiannau i gadwraeth a'r gymuned.

Mae'r rhestr fer o 24 adeilad yn cynnwys adnewyddiad Capel Pendref yn Yr Wyddgrug a Charchar y Berwyn yn Wrecsam.

Adferiad £12m Castell Ceredigion aeth â'r wobr y llynedd.

Mae'r rhestr fer wedi'i rhannu i wyth categori, a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yng Nghaerdydd ar 27 Ebrill.

Ymysg yr adeiladau sydd ar y rhestr fer mae:

Image copyright Cadw
Image caption Trawsnewidiad Gwesty Castell Harlech yn fflatiau, caffi, siop a swyddfeydd
Image copyright RICS
Image caption CUBRIC - Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd
Image copyright Chas Breton
Image caption Adferiad hen Gapel Ebenezer yng Nghaerdydd yn ganolfan gymunedol
Image copyright Hundven-Clements Photography
Image caption Cartref tîm hoci iâ Devils Caerdydd - Canolfan Iâ Cymru
Image copyright Nick Dann/Twitter
Image caption Carchar y Berwyn yn Wrecsam
Image copyright RICS
Image caption Canolfan Ymwelwyr y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant