Dedfrydu diffynnydd wnaeth dorri ei wddf yn y llys

lukasz pawlowski Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Lukasz Pawlowski yn aros i gael ei ddedfrydu pan geisiodd dorri ei wddf ei hun

Mae dyn 33 oed o Sir Benfro wedi cael gorchymyn cymunedol o 36 mis am dorri ei wddf gyda chyllell tra yn y llys.

Roedd Lucasz Pawlowski o flaen Ynadon Hwlffordd ym mis Ionawr er mwyn cael ei ddedfrydu ar gyfer trosedd rhyw yn erbyn gweithiwr siop.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod Pawlowski wedi gofyn am ganiatâd i fynd i'r tŷ bach wrth iddo aros ei ddedfryd.

Pan ddychwelodd fe ddechreuodd grafu ei wddf gyda llafn cyllell gegin.

Roedd y gyllell wedi ei chuddio ganddo o dan fin sbwriel yn y toiledau.

Ysbyty

Clywodd y llys bod tystion wedi galw arno i stopio ond ei fod wedi dechrau gwaedu yn drwm.

Cafodd ei gymryd i Ysbyty Treforys a'i ryddhau'r diwrnod canlynol, ac fe gafodd ei arestio am fod â chyllell yn ei feddiant.

Dywedodd Jon Tarrat ar ran y diffynnydd nad oedd ei gleient wedi bygwth unrhyw un arall, a'i fod yn credu bod Ynadon Hwlffordd ar fin ei ddedfrydu i gyfnod o garchar.

Image copyright Wales News Service
Image caption Bu'n rhaid galw'r gwasanaethau brys i Lys Ynadon Hwlffordd ym mis Ionawr

Clywodd y llys bod Pawlowski eisoes wedi pledio'n euog i gusanu'r gweithiwr siop tra'n feddw ym mis Hydref 2016.

Roedd wedi gafael yn y weithwraig wrth ei chefn, ei thynnu yn ôl a'i chusanu.

Dywedodd tystion bod y ddynes mewn sioc ar ôl y digwyddiad, a'i bod yn llefain ac yn ysgwyd.

Cafodd Pawlowski ddedfryd o 80 awr o wneud gwaith di-dâl, gorchymyn i gwblhau rhaglen troseddwr rhyw a gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw.

Fe gafodd hefyd orchymyn i gadw draw o'r ddynes.

'Mater difrifol'

Dywedodd y barnwr Paul Thomas bod Pawlowski eisoes wedi treulio dau fis yng Ngharchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd wrth Pawlowski bod ei ymddygiad yn gwbl anghywir ac nad oedd bod yn feddw yn unrhyw esgus.

"Mae'n rhaid ystyried mynd a chyllell i adeilad llys yn fater difrifol," meddai

"Mae'r hyn a wnaethoch wedi golygu cyfnod yn y carchar, rhywbeth na fyddai wedi digwydd pe bai chi heb wneud hyn."