Cronfa £10m: Cyfle i gwmnïau hedfan ymgeisio

A British Airways passenger plane prepares to land at Terminal 5 at Heathrow Airport in London Image copyright Reuters

Fe fydd cwmnïau hedfan sydd am deithio rhwng Cymru a Heathrow yn gallu gwneud cais am arian o gronfa gwerth £10m yn ôl Llywodraeth Cymru.

Mae gweinidogion Bae Caerdydd a maes awyr Heathrow wedi arwyddo cytundeb "partneriaeth strategol" er mwyn adnabod cyfleoedd busnes fydd yn deillio o'r drydedd llain lanio arfaethedig ar gyfer Heathrow.

Dywed Llywodraeth Cymru fod hynny'n golygu y gallai cwmnïau hedfan sydd am deithio rhwng Cymru a Heathrow wneud cais am arian o'r gronfa.

Ond yn ôl Ceidwadwyr Cymru dyw'r cytundeb ddim yn rhoi unrhyw addewidion pendant.

Daw hyn ar ôl i Lywodraeth Cymru gael eu beirniadu gan Blaid Cymru'r llynedd ar ôl rhoi eu cefnogaeth i brosiect y drydedd llain lanio heb gael unrhyw addewidion am wneud hynny.

Roedd Llywodraeth yr Alban wedi cael memorandwm dealltwriaeth oedd yn cynnwys £200m ar gyfer prosiectau adeiladu.

Fis Hydref y llynedd, ar ôl blynyddoedd o oedi, fe wnaeth llywodraeth y DU ddweud mai trydedd llain lanio yn Heathrow oedd eu hoff dewis ar gyfer ehangu capasiti y meysydd awyr.

Image copyright Getty Images

Yn ôl y bartneriaeth strategol mae Heathrow a Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gynnal uwch-gynhadledd ar 5 Gorffennaf yng Nghaerdydd er mwyn helpu busnesau Cymreig geisio am gytundebau gyda'r maes awyr.

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd yna gyfle hefyd i gwmnïau hedfan sydd eisiau hedfan o Gymru i Heathrow wneud cais am arian o gronfa £10m.

Fe fydd y gronfa ar gael ar gyfer pum llwybr hedfan o 2021.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones bod y bartneriaeth yn "agor y drysau i gwmnïau ar ystod eang o gyfleodd."

Ond yn ôl Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymraeg, roedd y cyhoeddiad yn enghraifft o Lywodraeth Cymru yn bod yn ail.

Dywedodd nad oeddynt wedi derbyn unrhyw gynigon pendant fel y rhai oedd wedi ei sicrhau gan Lywodraeth yr Alban.

Yn ôl Jonathan Edwards, Ysgrifennydd Trafnidiaeth Plaid Cymru: "Fe ddylid llongyfarch Heathrow ar y ffaith bod ganddynt sgiliau negydu llawer cryfach na Phrif Weinidog Cymru."

Dywedodd Prif Weithredwr maes awyr Caerdydd Beb Barber eu bod yn awyddus i edrych ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig gan Heathrow unwaith fod y llain lanio newydd wedi ei hadeiladau.