Cyllideb: Galw am roi terfyn ar bolisi cyni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Phillip Hammond yn cyflwyno ei gyllideb ddydd Mercher

Fydd na ddim "benthyca enfawr i ariannu gwariant enfawr" yn y gyllideb eleni, yn ôl y canghellor Phillip Hammond.

Mewn erthygl yn y Sunday Times mae Mr Hammond yn ysgrifennu na fydd o'n cymryd agwedd "ddryslyd" gyda'r gyllideb.

Fe fydd Mr Hammond yn cyflwyno ei gyllideb i Dy'r Cyffredin ddydd Mercher.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi annog Llywodraeth y DU i roi "terfyn ar ei pholisi cyni niweidiol a darparu'r ysgogiad ariannol' er mwyn gwella hyder yn yr economi.

Mewn llythyr at Brif Ysgrifennydd y Trysorlys, amlinellodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, ei bryderon am "fwriad Llywodraeth y DU i fwrw ymlaen â thoriadau gwerth £3.5 biliwn i wariant cyhoeddus yn 2019-20."

Dywedodd y gallai toriadau o'r fath olygu gostyngiad pellach o £175 miliwn yng nghyllideb Cymru.

Yn ôl Mr Hammond dydi'r gwaith o gael gwared ar y diffyg ariannol "heb ei gwblhau eto".

Mae'n dadlau, er bod yr economi wedi profi i fod yn gadarn, mae yna ddal angen disgyblaeth ariannol wrth i'r DU baratoi ar gyfer Brexit.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Drakeford yn gofyn am derfyn ar y polisi o gyni ariannol

Dadl Mr Drakeford yw bod toriadau o'r fath yn wrthgynhyrchiol.

"Mae'n amser i Lywodraeth y DU roi diwedd ar ei pholisi cyni niweidiol a darparu'r ysgogiad cyllidol y mae ei angen i wella hyder yn yr economi a chefnogi gwasanaethau cyhoeddus hanfodol,

"Rwy'n annog Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gymryd camau yn y Gyllideb hon i gynyddu'r cyllid ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol i gydnabod y pwysau sylweddol y mae'r gwasanaethau hyn yn ei wynebu."