McEvoy: Plaid am gynnal ymchwiliad

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Neil McEvoy wedi bod yn Aelod Cynulliad ers y llynedd

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi dweud bod ei phlaid yn cymryd bwlian "yn hynod o ddifri" ond y byddant yn aros am ymchwiliad cyn penderfynu a ddylid cymryd unrhyw gamau yn erbyn AC sydd wedi ei wahardd o'i ddyletswyddau fel cynghorydd am fis.

Fe wnaeth tribiwnlys benderfynu ddydd Gwener fod Neil McEvoy wedi ymddwyn mewn modd amhriodol ar ôl i swyddog Cyngor Caerdydd ddweud iddi deimlo fod rhai o'i sylwadau yn fygythiol.

Fe fydd swyddogion Plaid Cymru yn trafod yr achos gyda AC Canol De Cymru yr wythnos nesaf.

Mae Mr McEvoy wedi disgrifio gwrandawiad disgyblu y cyngor yn ei erbyn fel ffars.

Cyn cynhadledd wanwyn y Blaid yng Nghasnewydd ddydd Sadwrn roedd yr AC Bethan Jenkins wedi cwestiynu a ddylai Mr McEvoy gael yr hawl i annerch, tra bod dau aelod cynulliad arall wedi dweud y dylai Mr McEvoy gael ei wahardd fel AC tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Fe fydd Plaid Crymu yn penderfynu'r wythnos nesaf a fydd Mr McEvoy yn cael ei ddisgyblu.

"Mae'n bwysig ein bod ni'n parchu'r broses," meddai Ms Wood.

ffynhonnell y llun, Twitter
disgrifiad o’r llunFe wnaeth Bethan Jenkins drydar ynglyn ag hawl Mr McEvoy i roi araith

Roedd tribiwnlys o'r farn bod Mr McEvoy wedi torri cod ymddygiad Cyngor Caerdydd drwy fwlio a dangos diffyg parch at aelod o staff yr awdurdod.

Dywedodd y tribiwnlys nad oedd wedi dwyn anfri ar swydd cynghorydd, nac ar enw da Cyngor Caerdydd.

Dywedodd Mr McEvoy bod y broses yn ffars, ond yn ôl cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones mae'r mater yn un "difrifol iawn" ac y byddai'n cwrdd wyneb yn wyneb gyda Mr McEvoy yr wythnos nesaf.

Yn y cyfamser, ar ail ddiwrnod y gynhadledd wanwyn yng Nghasnewydd, fe wnaeth llefarydd economi Plaid Cymru, Adam Price alw am ymgynghoriad ar godi treth incwm er mwyn talu am wasanaethau cyhoeddus.

Ymhlith y dewisiadau mae codi'r dreth o geiniog yn y bunt er mwyn gwario ar iechyd neu addysg.

Dywedodd Mr Price: "Ry'n ni'n paratoi rhaglen o lywodraethu y byddwn yn ei chyflwyno gerbron pobl Cymru yn Etholiad 2021.

"Fe fyddwn ni'n ymgynghori ar y cwestiwn allweddol o beth ddylen ni wneud gyda'r pwerau treth incwm newydd, a ni fydd y blaid wleidyddol gyntaf yng Nghymru i ystyried yn agored cael ceiniog ychwanegol yn benodol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, sydd yn buddsoddi go iawn yn y newid i system integredig ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol."

Straeon perthnasol