Galw am gronni cronfeydd pensiwn cynghorau sir

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae'n bosib y gallai taliadau pensiwn gweithwyr cyngor a chyn weithwyr cyngor, sy'n werth £15bn, gael eu rhoi mewn un gronfa genedlaethol, yn ôl adroddiad.

Ar hyn o bryd mae yna wyth grŵp yn gyfrifol am reoli cronfeydd pensiwn ar gyfer 22 o gynghorau sir Cymru.

Ond yn ôl adroddiad fe allai sefydlu un gronfa leihau'r costau yn sylweddol.

Dywed Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru, y corff sy'n cynrychioli'r cynghorau, fod yna, ar y cyfan, gytundeb i gronni buddsoddiadau awdurdodau lleol.

Gwnaed yr adroddiad ar gyfer cyngor Sir Fflint sy'n edrych ar ôl Cronfa Bensiwn Clwyd, ac yn rheoli cronfa o £1.6bn ar gyer 40,000 o weithwyr a chyn weithwyr cynghorau Wrecsam, Dinbych a Fflint.

Mae'r cronfeydd pensiwn arall yn cael eu gweinyddu gan Sir Gaerfyrddin, Caerdydd, Gwynedd, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Thorfaen.

"Y nod i'w lleihau costau rheoli a rhannu gwybodaeth ac arferion gorau," meddai llefarydd ar ran Gymdeithas Lywodraeth Leol Cymru.

"Fe fydd hyn yn y pendraw yn gwella rheolaeth risg wrth fuddsoddi ac yn y pendraw yn cynyddu'r arian sydd ar gael."