'Llwyddiant' prosiect cerddorol plant a phobl hŷn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Prosiect plant a'r henoed yn llwyddo

3 Mawrth 2017 Diweddarwyd 22:17 GMT

Yn Y Bala mae trefnwyr prosiect cerddorol rhwng plant ifanc a phobl hŷn yn dweud i'r cyfan fod yn llwyddiant ysgubol.

Fel rhan o 'Atgofion ar Gân' aeth disgyblion Ysgol Bro Tryweryn i gyd-ganu, a chadw cwmni i breswylwyr canolfan Awel y Coleg. Y nod oedd mynd i'r afael ag unigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Adroddiad Dafydd Evans.