Awdur: Polisi geiriau niwtral prifysgol yn 'haearnaidd'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae 'na feirniadaeth o benderfyniad prifysgol i wahardd termau fel "dyn tân" a "gwraig tŷ".

Yn eu cod ymarfer ar iaith gynhwysol, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn annog defnydd o dermau "niwtral" o ran rhywedd.

Fe ddywedodd yr awdur Dr Joanna Williams bod y cod yn "ddiangen" a "haearnaidd".

Dywedodd y brifysgol eu bod yn cydnabod bod iaith yn medru bod yn "fater dadleuol", ond mai bwriad y cod yw "hyrwyddo tegwch a chydraddoldeb".

Peidio cyffredinoli

Ymysg y termau mae'r cod eisiau i bobl eu hosgoi, mae "dyn tân", "gwraig tŷ", "dyn treth" a "sportsmanship".

Mae'r brifysgol yn annog pobl i beidio â chyffredinoli a defnyddio termau mwy niwtral yn eu lle.

Ond yn ôl Dr Williams, awdur y llyfr Academic Freedom in an Age of Conformity, mae'r canllawiau yn "haearnaidd iawn".

"Dylai [prifysgolion] ymddiried mewn academyddion i gyfathrebu efo'i gilydd heb iddyn nhw bechu ei gilydd drwy'r adeg", meddai.

ffynhonnell y llun, Google

Ychwanegodd Dr Williams bod iaith yn newid a bod ystyr rhai o'r geiriau wedi newid.

"Os 'dych chi'n edrych ar eu tarddiad, dydyn nhw ddim yn dod o syniad sy'n ceisio cau rhywun allan", meddai.

"Mae'r geiriau'n cwmpasu mwy na dynion. Maen nhw'n fwy cyffredinol."

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Met Caerdydd bod y cod yn "cyflwyno dull eang i hyrwyddo tegwch a chydraddoldeb drwy godi ymwybyddiaeth am iaith a allai fod yn wahaniaethol."

Ychwanegodd nad ydy cwynion am "gywirdeb gwleidyddol honedig" a'i effaith yn beth newydd.

"I Met Caerdydd, mae rhyddid academaidd a dathlu amrywiaeth yn gonglfeini i fywyd prifysgol - ac mae'r ddau yn cydfynd yn llwyr," meddai.