Arestio dyn o Gaerdydd mewn cysylltiad â chaethwasiaeth

Cyhoeddwyd

Mae dyn 43 oed wedi ei arestio mewn cysylltiad gyda honiadau yn ymwneud â chaethwasiaeth.

Cafodd y dyn, o ardal Llanisien, ei arestio fel rhan o ymgyrch heddlu'r de oedd wedi ei gynllunio o flaen llaw ar y cyd gyda'r heddlu Weriniaeth Tsiec.

Dywedodd yr heddlu ei bod wedi arestio'r dyn wedi ymchwiliad wnaeth bara saith mis.

Yn ogystal a chydweithio gyda heddlu'r Weriniaeth Tsiec fe wnaethon nhw hefyd weithio gydag asiantaethau eraill ym Mhrydain fel yr Adran Gwaith a phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Dywedodd yr arolygydd Tudor Thomas o Heddlu De Cymru bod y gydweithio rhwng yr heddluoedd o'r ddwy wlad wedi golygu eu bod wedi gallu "canolbwyntio ar y rhwydwaith droseddol gyfan sydd yn ymwneud gyda masnachu pobl fregus er mwyn eu ecsbloetio at ddiben gwaith".

Mae'r dyn wedi ei rhyddhau ar fechniaeth tra'n disgwyl i ymchwiliadau pellach ddigwydd.