Bachgen a ddisgynnodd o uchder a marw 'gyda septisemia'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, LLUN TEULU

Mae crwner wedi cofnodi marwolaeth naratif yn achos bachgen ifanc â septisemia wnaeth farw yn Sir Benfro ar ôl disgyn o uchder.

Roedd Paddy Dear o Hornchurch, Dwyrain Llundain yn 16 oed ac ar drip daearyddiaeth yng Nghaer Dale pan fu farw ym mis Mawrth 2016.

Clywodd y cwest fod gan y bachgen donsilitis a haint streptococcal pan fu farw.

Roedd yr haint wedi gwneud iddo deimlo'n "ddryslyd" ac yn "simsan" a doedd o ddim yn gallu "amgyffred sefyllfaoedd peryglus", meddai adroddiad gan y patholegydd.

'Heb ddychwelyd'

Dywedodd rhai o'i ffrindiau ysgol wrth yr heddlu ei fod wedi cael trafferth cysgu.

Dywedodd un nad oedd wedi llwyddo i gysgu tan tua 04:00 y bore un noson, a'i fod yn cysgu ar y bws wrth deithio i leoliadau yn ystod nifer o dripiau ysgol.

Fe aeth i'r tŷ bach tua 17:30 ar 17 Mawrth, ond pan ddaeth o ddim yn ôl fe aeth pobl i chwilio amdano.

Roedd Judith Curry, oedd yn byw yn yr ardal, yn garddio pan welodd hi Paddy Dear ar y wal uwchben y môr.

Ffynhonnell y llun, GEOGRAPH/JULIAN CREMONA
Disgrifiad o’r llun, Roedd Paddy Dear ar drip ysgol yng Nghaer Dale

"Roedd yn cerdded yn gyflym i fyny a lawr. Fydden i ddim yn dweud ei fod mewn rheolaeth.

"Roedd yn aflonydd."

Cafodd y traeth, y gerddi a'r stafelloedd lle'r oedd y disgyblion yn aros eu harchwilio meddai Christine Millican, pennaeth y ganolfan yng Nghaer Dale cyn iddyn nhw alw'r heddlu a chael help yr RNLI.

Y giât

Dywedodd wrth y crwner bod y bobl ifanc wedi cael eu rhybuddio ynglŷn â pherygl y creigiau o gwmpas y gaer ac nad oedden nhw fod i fynd yno.

Gofynnodd rhieni Paddy Dear, Michael a Patricia Dear, pam nad oedd unrhyw un wedi mynd i giât y gaer er mwyn cadw golwg tra bod pobl yn chwilio am ei mab.

"Does dim allwn ni wneud heddiw i ddod â Paddy yn ôl," meddai Patricia Dear.

"Ond os byddai rhywun wedi ei gosod ar y giât, fe allai fod wedi gwneud gwahaniaeth arwyddocaol."

Ond dywedodd Mrs Millican nad oedd hi'n credu y byddai cloi'r giatiau wedi gwneud gwahaniaeth.

"Fe wnawn ni yn bendant ystyried yr holl faterion, ac edrych i weld beth allwn ni wneud pe byddai sefyllfa ofnadwy fel hyn yn digwydd eto," meddai.