M4: Rhannu gorwariant rhwng y sector breifat a chyhoeddus

Cyhoeddwyd

Byddai unrhyw orwariant wrth adeiladu ffordd liniaru newydd yr M4 ger Casnewydd yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng arian cyhoeddus ac arian preifat, meddai arbenigwr adeiladu.

Dywedodd Barry Woodman y byddai'r un trefniant yn ei le os byddai'r ffordd yn llwyddo i gadw o fewn ei gwariant.

Roedd yn rhoi tystiolaeth yn ystod ymchwiliad annibynnol sydd yn craffu ar y cynlluniau posib.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau adeiladu ffordd chwe lôn gwerth £1.1bn rhwng Magwyr a Chas-bach i ddelio â'r tagfeydd o gwmpas twneli Brynglas.

Bydd yr ymchwiliad, ddechreuodd fore Mawrth, yn para pum mis ac yn adolygu'r galw am y cynllun ac yn ystyried y ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

'Talu fesul awr'

Ymysg gwrthwynebwyr y cynllun mae grwpiau amgylcheddol, pobl leol a rhai o'r gwrthbleidiau yn y Senedd.

Tan fod cytundeb yn ei le mae'r cwmnïau yn cael eu talu fesul awr, meddai Mr Woodman.

Ond os bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen bydd ffigwr penodol yn cael ei osod.

Ychwanegodd y byddai'r prosiect yn cynnig "cyfle go iawn i hyfforddi a datblygu prentisiaid".