Wood: 'Baw ci yn cael ei drafod yn amlach na Brexit'

Daniel Davies
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae pleidleiswyr yn fwy tebygol o fod eisiau siarad am lanhau baw ci na Brexit cyn etholiadau lleol ym mis Mai, yn ôl arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Cyn eu cynhadledd wanwyn, dywedodd bod sgyrsiau rhwng ymgyrchwyr a phobl leol yn hanfodol i lwyddiant y blaid.

Fe ddywedodd Ms Wood nad oedd hi'n meddwl y byddai ei galwadau hi am Brexit 'meddal' - sy'n cadw Prydain yn y farchnad sengl - yn niweidio gobeithion ei phlaid mewn ardaloedd a bleidleisiodd dros adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r gynhadledd y para deuddydd ac yn dechrau yng Nghasnewydd ddydd Gwener.

disgrifiadCynhadledd wanwyn Plaid Cymru yn fyw.

Enillodd Ms Wood etholaeth Rhondda oddi wrth Lafur yn etholiad y Cynulliad llynedd - ardal wnaeth bleidleisio i adael yn y refferendwm y mis canlynol. 

Fe fydd hi'n defnyddio'r gynhadledd i gyhuddo Llywodraeth Cymru o ganolbwyntio ar yr economi yng Nghaerdydd ar draul gweddill Cymru.

Byddai Plaid yn sicrhau bod arian yn cael ei fuddsoddi ym mhob rhan o'r wlad, meddai. 

Wrth siarad â BBC Cymru yn ei swyddfa ym Mae Caerdydd, dywedodd: "Dyw'r rhan fwyaf o bobl ar garreg y drws ddim yn sôn am Brexit, dydyn nhw ddim yn sôn am beth sy'n digwydd fan hyn, neu mewn gwirionedd yn San Steffan."

'Cipio pleidleisiau'

"Dydw i ddim yn poeni ei fod e'n mynd i fod yn bwnc mawr yn yr etholiadau, neu unrhyw un o'r pethau mawr rydym ni gyd yn poeni amdano. 

"Mae'r rhan fwyaf o bobl yn siarad am faw ci."

Mae ei phlaid wedi taro bargen gyda Llafur yn y Cynulliad, yn hytrach na mynd i mewn i glymblaid.

Ar ôl i Carwyn Jones ddychwelyd fel prif weinidog, fe addawodd y byddai'n cynnwys Plaid wrth baratoi polisïau a chyllidebau.

Ond dywedodd Ms Wood na fyddai'n hynny'n golygu ei bod hi'n rhoi rhwydd hynt i Lafur.

Mewn ardaloedd ble mae gan Blaid Cymru ymgyrch gref mae'n gobeithio cipio pleidleisiau oddi wrth Lafur, meddai.

Yn ei haraith, bydd Ms Wood yn cyhuddo Llafur o ailadrodd camgymeriadau llywodraeth Prydain drwy ganolbwyntio ar y brifddinas ac anwybyddu gweddill y wlad.

Mae disgwyl iddi ddweud: "Mae Plaid Cymru, drwy wneud Cymru'n fwy cyfartal, yn anelu tuag at uno'r wlad. Anghydraddoldeb yw'r hyn sy'n rhannu pobl a rhanbarthau."