Cynllun trac rasio yng Nglyn Ebwy yn "warth" medd AS

  • Cyhoeddwyd
DTCD
Disgrifiad o’r llun,
Gwnaeth David TC Davies ei sylwadau yn ystod dadl flynyddol Materion Cymreig y Senedd

Mae cynllun i adeiladu trac rasio yng Nglyn Ebwy yn "warth" meddai aelod seneddol Ceidwadol, ac mae'n "freuddwyd ffŵl" sydd yn cael ei gwerthu i bobl.

Mae datblygwyr Cylchffordd Cymru yn addo creu hyd at 6,000 o swyddi ym Mlaenau Gwent gan adeiladu'r trac rasio, gwestai ac unedau diwydiannol.

Ond dywedodd AS Mynwy, David TC Davies, fod "ffyrdd gwell" o wario arian cyhoeddus a'i bod yn bryd "dod a'r cynllun i ben."

Mae cyfreithwyr ar ran y datblygwyr wedi cyhuddo'r aelod seneddol o ymgyrchu i danseilio beth allai fod yn un o gynlluniau adfywio mwyaf Cymru.

'Gwerth am arian'

Mae gweinidogion Llywodraeth Cymru'n ystyried cynlluniau gwerth £425m ar gyfer adeiladu Cylchffordd Cymru, cyn penderfynu os byddant yn ei gefnogi'n ariannol.

Mae Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru Ken Skates wedi addo y bydd "profion gwerth am arian llym" yn cael eu defnyddio i asesu'r cais.

Mae gweinidogion wedi dweud wrth y datblygwyr bod angen iddyn nhw ddod o hyd i o leiaf hanner yr arian o ffynhonellau preifat.

Wrth siarad yn ystod dadl flynyddol Materion Cymreig y Senedd i nodi Dydd Gŵyl Dewi, dywedodd Mr Davies: "Mae'n bryd tynnu'r plwg ar hyn.

"Os yw Llywodraeth Cymru am roi £200m o'n harian ni mewn perygl, mae ffordd well o wneud hyn a phobl well i wneud hynny gyda nhw.

"Mae gwleidyddion sy'n cefnogi'r cynllun yn mwynhau ciniawa ac mae'r rhai sy'n gofyn cwestiynnau anodd yn derbyn bygythiadau gan gyngor cyfreithiol gan grŵp o gyfreithwyr drud o'r ddinas. Mae gwerth £9m o arian y trethdalwyr yn cael ei wastraffu."

Ffynhonnell y llun, Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r trac rasio

Dywedodd Mr Davies ei fod yn ddirgelwch iddo pam fod y cynllun "yn cynyddu mewn cost".

Dywedodd wrth ASau ei fod wedi gweld copi o amcan bris - sydd wedi ei weld gan BBC Cymru - gan gwmni FCC o Sbaen sydd wedi ennill y cytundeb i adeiladu'r trac rasio.

Nid oes dyddiad ar yr amcan bris, ond mae'r dweud mai cost y gwaith yw bron i £180m.

Dywed Mr Davies fod "hyn yn cymryd dipyn i'w esbonio, hyd yn oed pan mae'n cynnwys ambell westy."

Ychwanegodd ei fod wedi rhoi'r wybodaeth yma i Swyddfa Archwilio Cymru.

Ym mis Chwefror, dywedodd y datblygwyr eu bod yn edrych ymlaen at ddechrau adeiladu'r safle erbyn gwanwyn y flwyddyn hon.

Ymateb

Mae cyfreithwyr ar ran Cylchffordd Cymru yn dweud y byddant yn astudio araith Mr Davies yn ofalus pan fydd yn cael ei chyhoeddi yng nghofnodion seneddol Hansard cyn ymateb yn fanwl.

Mewn datganiad dywedodd y cyfreithwyr: "Mae sylwadau Mr Davies yn Nhŷ'r Cyffredin heddiw yn ddim ond esiampl ddiweddaraf o'i ymdrechion parhaus i geisio camgyfleu Cylchffordd Cymru a'i ddatblygwyr, yn seiliedig ar gamwybodaeth a chamddealltwriaeth o strwythur ariannol y datblygiad, er ei fod wedi derbyn gwybodaeth fanwl am y cynllun."

Maen nhw'n cyhuddo Mr Davies o gynnal "ymgyrch barhaus i danseilio ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cylchffordd Cymru, sydd gyda'r potensial i fod yn un o'r cynlluniau adfywio mwyaf sylweddol y mae Cymru wedi ei weld erioed."

Dywed y cwmni y bydd yn cwyno wrth y Comisiynydd Safonau Seneddol am ymddygiad Mr Davies ddydd Gwener.