'Siom' na fydd ras seiclo'n dod i Aberystwyth

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Ceredigion wedi mynegi ei siom ar ôl cael gwybod na fydd ras feicio'r Pearl Izumi Tour Series yn ymweld â'r sir eleni.

Fe ddaeth ras feicio'r Tour Series i Aberystwyth a'r sir am y tro cyntaf ym 2015, ac fe gafodd y cyngor ei wahodd i gynnal y digwyddiad unwaith eto yn 2017.

Dywedodd y cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Ceredigion â chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Thwristiaeth: "Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn gefnogol iawn o ddigwyddiad Tour Series ers ei ymweliad cyntaf ag Aberystwyth, gan gyfrannu'n hael at gynnal digwyddiad sydd wedi dod â miloedd o bobl i'r dref i wylio a chefnogi'r ras bob blwyddyn.

Mewn datganiad, dywedodd y Cyngor ei fod "wedi ymrwymo i gynnal y digwyddiad unwaith eto yn 2017, a siom o'r mwyaf oedd derbyn ebost gan Sweetspot ar 1 Mawrth yn ein hysbysu na fyddai'r ras yn ymweld ag Aberystwyth eleni wedi'r cyfan, gan bod fformat a thaith y ras drwy'r Deyrnas Unedig wedi newid eleni".

Mae gwefan trefnwyr y ras yn cyfeirio at gymalau newydd eleni ym Mharc Wembley yn Llundain yn ogystal â Northwich ac Aberdeen.

Mae Cyngor Ceredigion yn dweud eu bod nawr yn trafod gyda threfnwyr Gŵyl Seiclo Aberystwyth y posibilrwydd o gynnal digwyddiad amgen "er mwyn ceisio sicrhau bod y canolbarth yn medru mwynhau'r profiad o wylio beicwyr proffesiynol a'r goreuon o blith beicwyr amaturaidd yn cystadlu yn Aberystwyth unwaith eto eleni."