Byrhau hyd pier Bae Colwyn wrth ei adnewyddu

Cyhoeddwyd

Bydd hyd pier Fictoraidd Bae Colwyn yn cael ei leihau fel rhan o gynlluniau i'w ailddatblygu.

Mewn cyfarfod ddydd Iau, fe wnaeth Cyngor Conwy gytuno i gefnogi cais Ymddiriedolaeth Pier Fictoria Colwyn yn eu hymgais i adnewyddu'r pier i'r cyflwr gwreiddiol yr oedd ynddo yn 1900.

Mae'r ymddiriedolaeth yn gobeithio ail greu'r pafiliwn Art Deco o'r 1930au, datblygu canolfan ddysgu newydd a gosod ciosgs ar y safle.

Fe wnaeth rhan o strwythur y pier ddisgyn i'r môr ar 1 Chwefror.

Fe gafodd mwy o ddifrod ei achosi iddo yn ystod Storm Doris, ac fe wnaeth y gwaith o ddymchwel rhannau ohono sydd wedi ei ddifrodi ddechrau ddydd Mercher.

Ffynhonnell y llun, Ymddiriedolaeth Pier Fictoria Colwyn
Disgrifiad o’r llun, Argraff artis o gynllun Ymddiriedolaeth Pier Fictoria Colwyn ar gyfer y pier

Mae'r cyngor hefyd wedi gwneud cais am ganiatad i achub agweddau hanesyddol o'r pier ar gyfer eu defnyddio wrth ei adnewyddu.

Bydd y llwybr bordiau ar ei newydd wedd o'r un maint a rhan blaen y pafiliwn sydd yn parhau yno ar hyn o bryd, ac fe fydd y gwaith haearn presenol yn cael ei ailddefnyddio.

Dywed adroddiad y bydd y gwaith yn costio £106,000 sef yr arian sydd wedi ei glustnodi'n flynyddol ar gyfer cynnal a chadw'r pier. Bydd y gwaith presenol o ddymchwel rhan o'r pier yn costio £650,000.

Dywedodd Cronfa Treftadaeth y Loteri y dylai'r ymddiriedolaeth ofyn am gefnogaeth gan y cyngor cyn gofyn am unrhyw arian.

Yn 2013 fe wnaeth Cyngor Conwy bleidleisio o blaid dymchwel y pier a dywedodd adroddiad ar y pryd y byddai adnewyddu'r strwythur yn costio dros £15m.

Mae'r pier 113 o flynyddoedd o oed wedi bod ar gau ers 2008, ac mae ei gyflwr wedi dirywio ers hynny.