Ffordd osgoi Caernarfon: Gosod dyddiad ymchwiliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru

Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi cadarnhau y bydd ymchwiliad cyhoeddus i ffordd osgoi Caernarfon yn dechrau ym mis Mehefin.

Dywedodd Ken Skates bod disgwyl i gyfarfod cyn-ymchwiliad gael ei gynnal ddiwedd mis Ebrill, cyn iddo ddechrau ar 12 Mehefin.

Gallai'r gwaith ar y ffordd newydd 9.8 cilometr ddechrau yn yr hydref unwaith y mae'r ymchwiliad wedi cael ei gwblhau.

Gobaith Llywodraeth Cymru yw y bydd y ffordd yn agor erbyn diwedd 2019.

Bydd y ffordd yn cael ei hadeiladu rhwng cylchfan y Goat yn Llanwnda a chylchfan Plas Menai, rhwng Caernarfon a'r Felinheli.

'Rhwystredig iawn'

Dywedodd AC Arfon, Siân Gwenllian ei bod wedi bod yn pwyso am osod dyddiad ar gyfer yr ymchwiliad "ers wythnosau".

"Mae'r ansicrwydd wedi bod yn rhwystredig iawn i'r rheiny sy'n byw ar hyd y llwybr, sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cynllun, ac mae'r ansicrwydd wedi golygu oedi ym mharatoadau'r gwaith adeiladu," meddai.

"Gobeithio na fydd unrhyw oedi pellach ac y bydd unrhyw is-gytundebau sydd eu hangen yn cael eu hysbysebu fel y gall yr economi leol gael budd o'r buddsoddiad sylweddol yma."

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y ffordd yn dechrau ar gylchfan y Goat â'r A487 a'r A499

Mae'n cael ei disgrifio fel ffordd 2+1, sy'n golygu y byddai dwy lôn i un cyfeiriad ac un i'r cyfeiriad arall, gan newid o un ochr i'r llall.

Bydd yn golygu adeiladu 22 strwythur, gan gynnwys saith o bontydd, a bydd gwelliannau i ffordd bresennol yr A487 hefyd.

Mae cwmnïau Balfour Beatty a Jones Brothers eisoes wedi cael eu penodi fel contractwyr cynllunio ac adeiladu'r cynllun.