Abertawe yn ymgeisio am Ddinas Diwylliant y DU yn 2021

  • Cyhoeddwyd
AbertaweFfynhonnell y llun, John Minopoli

Mae Abertawe wedi cyhoeddi y bydd yn ymuno yn y ras i geisio bod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021.

Byddai ennill y clod yn hwb sylweddol i adfywio'r ddinas, medd y cyngor.

Fe gyrhaeddodd Abertawe restr fer y gystadleuaeth yn 2017, ond Hull oedd yn fuddugol.

Yn ôl y cyngor, mae gan Abertawe y partneriaid a'r cynlluniau cywir sy'n ei gwneud yn ymgeisydd cryfach y tro hwn.

Mae'n golygu y bydd Abertawe yn ymuno â Thyddewi yn y ras.

"Mae statws Dinas Diwylliant yn rhoi dinasoedd ar y map," meddai arweinydd Cyngor Dinas Abertawe, y Cynghorydd Rob Stewart.

"Mae'n dod â chymunedau ynghyd i ddathlu eu treftadaeth a'u hamrywiaeth, ac mae'n arwain at wario miliynau o bunnoedd mewn busnesau lleol drwy dwristiaeth ac ymweliadau.

"Byddai ennill y teitl yn galluogi pobl leol i gael mynediad i weithgareddau diwylliannol o'r radd flaenaf ar garreg eu drws, gan gynnwys comedi, dawns, ffilm, opera, celf, perfformiadau theatr a barddoniaeth, tra hefyd yn adeiladu ar waddol i'r cenedlaethau i ddod."

Mae cynghorau Sir Gâr a Chastell Nedd Port Talbot hefyd yn cefnogi'r cais.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Benfro
Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddodd Tyddewi ei chais i fod yn ddinas diwylliant 2021 yn swyddogol ddydd Iau

Wrth gyhoeddi cais Tyddewi'n swyddogol, dywedodd y Cynghorydd Elwyn Morse, aelod o gabinet Cyngor Sir Penfro sydd â chyfrifoldeb dros Ddiwylliant, fod eu cais nhw'n wahanol.

"Mae Tyddewi a chantref Pebidiog mewn cefn gwlad syfrdanol ac ar un o arfordiroedd mwyaf trawiadol y byd - a byddwn yn cynnig rhywbeth hollol wahanol ac unigryw," meddai.

"Fyddwn ni ddim yn ceisio cystadlu o ran maint - ond byddwn yn cynnig rhywbeth nad yw'n ddim llai ysbrydoledig, cymhellol ac ysblennydd."

Rhaid i geisiadau cychwynnol am deitl Dinas Diwylliant y DU 2021 gael eu cyflwyno erbyn diwedd Ebrill.

Wedi hynny, bydd Adran Diwylliant Llywodraeth Prydain ac aseswyr annibynnol yn dewis rhestr fer.

Rhaid i'r ceisiadau terfynol gael eu cyflwyno erbyn diwedd mis Medi, gyda'r enillydd yn cael ei gyhoeddi yn Hull ym mis Rhagfyr 2017.