Cymry yn ymddiried mewn newyddion teledu, medd arolwg

Cyhoeddwyd

Mae'r cyfryngau cymdeithasol a'r we yn ffynonellau newyddion cynyddol bwysig yng Nghymru, ond mae pobl yn dal i ymddiried yn y newyddion ar y teledu yn fwy na dim, yn ôl arolwg gan BBC Cymru.

Daeth Arolwg Dydd Gŵyl Dewi i'r casgliad fod 33% o bobl bellach yn defnyddio llwyfannau ar-lein i gael eu newyddion, o'i gymharu â 29% yn arolwg 2016.

Ond pan ofynnwyd pa ffynhonnell yr oedden nhw'n ymddiried ynddi fwyaf, dewisodd 44% y teledu, gydag 19% yn dewis y we a'r cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Ian Hargreaves o Brifysgol Caerdydd fod y canlyniadau'n "rhagor o newyddion drwg" i bapurau newydd.

Ond ychwanegodd yr athro ar yr economi ddigidol fod cynyddu'r ymddiriedaeth yn her i lwyfannau ar-lein, yng nghanol "ton o newyddion ffug".

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arolwg yn awgrymu fod 61% o bobl rhwng 18 a 34 oed yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a'r we fel eu prif ffynhonnell newyddion

Awgrymodd canlyniadau'r arolwg fod twf wedi bod yn y ddibyniaeth ar ffynonellau ar-lein am newyddion, o'i gymharu â'r blynyddoedd blaenorol.

Yn y cyfamser, gostwng wnaeth nifer y bobl sy'n dewis prynu papur newydd i gael eu newyddion.

Dywedodd 13% bod yn well ganddyn nhw bapurau newydd, o'i gymharu ag 14% yn 2016 ac 16% yn 2015.

O ddadansoddi'r canlyniadau yn ôl oed, roedd yna wahaniaeth trawiadol.

Fe ddewisodd 61% o bobl rhwng 18 a 34 oed y cyfryngau cymdeithasol am eu prif ffynhonnell newyddion, o'i gymharu â dim ond 9% o bobl dros 65 oed.

Papurau newydd oedd prif ffynhonnell newyddion 27% o'r rhai dros 65 oed, o'i gymharu â 7% o bobl rhwng 18 a 34 oed.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arolwg yn awgrymu fod papurau newydd yn parhau i golli darllenwyr

Dywedodd yr Athro Hargreaves fod y twf yn nefnydd newyddion ar-lein yn "drawiadol" ond bod papurau newydd yn parhau i gael trafferthion cyllidol, er eu bod yn perfformio'n dda ar-lein.

"[Yn nhermau ymddiriedaeth] mae teledu'n dal i sefyll allan - mae pob carfan o'r gynulleidfa, ar wahân i'r rhai ifanc, yn dal i'w ddefnyddio, ac mae mwy o bobl yn dweud eu bod yn ymddiried ynddo nag sy'n dweud eu bod nhw'n dibynnu arno.

"O ran radio, yn y cyfamser, mae canran y bobl sy'n dibynnu arno ac sy'n ymddiried ynddo'r un fath, fwy neu lai.

"Yr her i'r cyfryngau ar-lein, yng nghanol ton o newyddion ffug, yw cynyddu ymddiriedaeth.

"Yr her i bapurau newydd yw talu eu biliau.

"Gall Huw Edwards fforddio gwenu."

Disgrifiad o’r llun,
"Gall Huw Edwards fforddio gwenu" medd yr Athro Hargreaves

Cafodd 1,002 o bobl 18+oed o bob rhan o Gymru eu cyfweld gan ICM Unlimited rhwng 17-21 Chwefror 2017 fel rhan o'r arolwg.