Pennaeth S4C: Cais am arian i'r Egin yn 'naturiol'

  • Cyhoeddwyd
Yr EginFfynhonnell y llun, PCDDS

Mae'n "naturiol" bod datblygwyr pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am gefnogaeth ariannol, yn ôl prif weithredwr y sianel.

Ddydd Mercher fe gyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates y bydd y llywodraeth yn buddsoddi £3m yn Yr Egin yn dilyn cais am arian gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae disgwyl i £3m arall ddod o fargen ddinesig Bae Abertawe.

Ym mis Chwefror dywedodd Prif Weinidog Cymru ei fod wedi cael addewid gan S4C na fyddai'r adleoliad o Gaerdydd yn creu cost i'r trethdalwr.

'Mwy o sicrwydd'

Wrth roi tystiolaeth i Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad dywedodd Ian Jones, prif weithredwr S4C: "Os yw'r datblygiad yn gwneud impact economaidd, ieithyddol, cymdeithasol yn yr ardal a bod e'n ticio'r bocsys i gyd i Lywodraeth Cymru yna mae'n eithaf naturiol bod y brifysgol yn mynd i ofyn i Lywodraeth Cymru am gyfraniad."

Ychwanegodd Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C ei bod hi "wastad yn glir i ni fod nhw [y brifysgol] yn mynd i fod yn ymgeisio am grantiau".

Fe wnaeth Ian Jones hefyd amddiffyn penderfyniad S4C i dalu gwerth 20 mlynedd o rent - £3m - o flaen llaw i'r brifysgol.

"Edrychom ni ar saith neu wyth gwahanol opsiwn gan gynnwys cymryd rhan ecwiti mewn unrhyw adeilad, ond penderfynom ni ar ôl craffu'r prosiect yn fewnol ac allanol y byddai'n rhoi mwy o sicrwydd i S4C i wneud blaendal rhent," meddai.

"Y rhesymau am y blaendal rhent, mae'n syml iawn. Does yna ddim rent increases dros 25 mlynedd, does yna ddim effaith chwyddiant dros y cyfnod hynny felly rydyn ni'n gwybod faint ry'n ni'n ei dalu."

Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Materion Cymreig wedi dweud y bydd ei aelodau'n holi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ddydd Llun 13 Mawrth mewn sesiwn fydd yn canolbwyntio ar ariannu pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin.

Dywedodd datganiad gan y pwyllgor ddydd Iau mae'r gobaith yw gofyn i'r brifysgol "egluro unrhyw amheuon ariannol ynghylch y prosiect."