Bachgen, 14, mewn coma ar ôl cael 'cyffur yn ei ddiod'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Abbie Lee Everett

Mae teulu bachgen o Hen Golwyn fu mewn coma yn yr ysbyty ar ôl cymryd cyffuriau wedi apelio ar bobl ifanc i fod yn ymwybodol o'r peryglon.

Cafodd Ben Lee Jones, 14, ei ruthro i'r ysbyty ac yn dilyn profion fe ddaeth meddygon o hyd i rywfaint o alcohol a "lefel uchel o MDMA" yn ei waed.

Yn ôl modryb Ben, Abbie Lee Everett, roedd rhywun wedi rhoi cyffur yn ei ddiod pan oedd allan yn yfed gyda ffrindiau.

Ychwanegodd "na fyddai o yma" oni bai bod bachgen arall wedi'i gario adref a bod ei deulu wedi ffonio ambiwlans mewn pryd.

'Beth allai ddigwydd'

Mae'r teulu nawr wedi apelio ar bobl i rannu'r stori er mwyn codi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc o beryglon cyffuriau, a dangos beth yw'r "goblygiadau".

"Efallai na fydd pobl yn hoffi'r lluniau yma, ond mae Ben wedi cytuno y gallai rannu rhain ac mae o eisiau i bobl ei rannu, er mwyn dangos beth sy'n gallu digwydd," meddai Abbie Lee Everett mewn neges Facebook.

"Rydych chi'n clywed pethau am effeithiau tabledi... ond dydych chi byth yn gweld lluniau beth allai ddigwydd."

Ffynhonnell y llun, Abbie Lee Everett

Mae Ben Jones bellach adref yn gwella, ond mae ei fodryb wedi rhybuddio nad yw hi am i "unrhyw deulu arall fynd drwy hyn".

"Mor falch bod Ben adref ac yn fyw! Fe allen ni fod wedi bod yn trefnu angladd," meddai.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud eu bod yn ymchwilio i ddigwyddiad yn Hen Golwyn nos Sadwrn a'u bod yn apelio am ragor o wybodaeth, ond nad ydyn nhw wedi arestio unrhyw un.