Ysgrifennydd Cymru yn 'optimistaidd' am ddyfodol Ford

Cyhoeddwyd

Bydd gan gwmni ceir Ford ym Mhen-y-bont gyfleoedd i geisio am waith newydd ac fe allai hynny ddiogelu swyddi sydd yn y fantol, medd Ysgrifennydd Cymru.

Ddydd Mercher dywedodd y cwmni eu bod yn disgwyl gweld 1,160 o swyddi'n cael eu colli ym Mhen-y-bont erbyn 2021.

Ond fe ddywedodd Alun Cairns ei fod yn obeithiol y bydd cyfleoedd "i geisio am waith newydd".

Bu Mr Cairns yn cyfarfod â chwmni Ford yn gynharach yr wythnos hon er mwyn trafod oes y peiriannau sy'n cael eu cynhyrchu yno, ac fe ddywedodd y byddai'r trafodaethau'n parhau.

Ddydd Mercher rhannodd cwmni Ford eu rhagolygon am y pum mlynedd nesaf gydag undebau, gan ddweud eu bod yn rhagweld llai o fuddsoddi yn eu hinjan newydd Dragon.

Cadarnhaodd y cwmni eu bod yn rhagweld digon o waith yn ystod y ddwy neu dair blynedd nesaf, ond ar ôl hynny maent yn rhagweld na fyddant yn gallu denu cymaint o waith i'r safle.

Fe ddywedodd Mr Cairns wrth BBC Cymru: "Mae yna injans da, sgiliau arbennig ac rwy'n benderfynol o wneud popeth posib i sicrhau cadw swyddi yn y tymor hir.

"Bydd yna gyfleoedd i wneud cais am injans newydd cyn belled ag ein bod yn medru sicrhau bod y ffatrïoedd ym Mhen-y-bont, Dagenham a diwydiannau cysylltiedig mor effeithiol â phosib."

Disgrifiad,
Mae'r cyfathrebu rhwng Llywodraeth Prydain a Ford yn Ewrop yn parhau, medd Alun Cairns.

Dywedodd y byddai buddsoddiad Nissan yn Sunderland ers y refferendwm ar Ewrop yn rhoi hwb i gwmnïau cydrannau ceir Cymreig, ac fe ychwanegodd ei fod hefyd am ddiogelu swyddi yn ffatri Toyota ar Lannau Dyfrdwy.

"Mae'r cyfan yn ymwneud â chael sector fodurol o'r radd flaenaf sy'n defnyddio'r cynhyrchion gorau yn y modd mwyaf effeithiol," ychwanegodd.

"Credaf, wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, y byddwn yn cyrraedd man lle bydd sefydliadau mawr yn gyrru'r agenda a bod yn rhan o Brydain fyd-eang."

Ddydd Mercher fe ddywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones bod amcangyfrif o'r diswyddiadau yn darlunio'r "sefyllfa waethaf posib".

Dywedodd undeb Unite y bydd yn defnyddio ei "holl rym" ac fe gadarnhaodd undeb GMB mewn cyfarfod bod y cyfan yn gryn ergyd.

Hefyd gan y BBC