Brexit: 'Cyfle i beidio dibynnu ar y wladwriaeth mwyach'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ymgyrchodd Eluned Morgan yn frwd dros gadw Prydain yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd

Mae Brexit yn gyfle i Gymru "dorri'n rhydd o'i dibyniaeth hirdymor ar y wladwriaeth", ym marn un AC Llafur.

Yn ôl Eluned Morgan, mae angen polisïau ar lywodraethau'r DU a Chymru i gynorthwyo Cymru i "ail-greu ei hun yn genedl sy'n creu cyfoeth".

Mewn araith ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau, mae disgwyl iddi ddisgrifio Brexit fel buddugoliaeth i wleidyddiaeth dros economeg, sydd â pheryglon mawr i Gymru.

Ond mae'n dweud bod yn rhaid creu cyfle o'r "sefyllfa anodd".

Wrth ofyn a all unrhyw beth positif ddod o Brexit, bydd yn dweud fod Cymru wedi byw bywyd o ddibyniaeth yn rhy hir.

'Creu cyfoeth'

"Rhaid i ni nawr ysgwyd ein hunain allan o'r diwylliant hwn ag ymgymryd â'r rôl o greu cyfoeth o ddifrif," meddai.

"Yn amlwg, mae gan y wladwriaeth rôl bwysig yn hyn, ac mae'n barod yn annog entrepreneuriaeth ymhlith disgyblion ysgol drwy'r Fagloriaeth Gymreig.

"Enghraifft o sut y gallai hyn weithio yw astudio'r hyn ry'n ni'n ei fewnforio, a gweld sut y gallen ni ei gynhyrchu gartref, yn ddelfrydol, am bris cystadleuol."

Roedd yr Aelod Cynulliad dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgyrchydd blaenllaw dros aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â bod yn gyn Aelod Seneddol Ewropeaidd.

Bydd hefyd yn dweud fod y ffigyrau, sy'n dangos fod llai nag 1.5% o fewnfudwyr o'r UE yng Nghymru wedi derbyn budd-daliadau y llynedd, yn tanlinellu'r "angen i gyflwyno'r ffeithiau yn wyneb ofnau pobl am fewnfudo yng Nghymru".

Fis diwethaf, dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies fod rhai ACau wedi methu â symud ymlaen o ymgyrch refferendwm yr UE.