Carcharu dyn am gyfarfod merch 14 oed ym Machynlleth

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys

Mae dyn o Gaerffili sydd wedi ei ddisgrifio fel pidoffeil "rheibus" wedi ei garcharu am naw mlynedd a hanner ar ôl magu perthynas â merch 14 oed o Fachynlleth.

Fe wnaeth Mark Owen, 49, gyfarfod y ferch yng ngorsaf drenau'r dref, gan ei chusanu a'i chofleidio.

Ond clywodd Llys y Goron Abertawe nad oedd amheuaeth mai ei fwriad oedd cael rhyw gyda hi, ac hyd yn oed ei chael hi'n feichiog.

Dywedodd y barnwr fod Owen, oedd eisoes wedi cael gorchymyn atal am droseddau rhyw yn erbyn merched ifanc, yn beryglus iawn i unrhyw ferch dan 16.

'Arswydus'

Clywodd y llys fod mam y ferch wedi edrych ar ei ffôn, a'i bod wedi "arswydo" ar ôl darganfod negeseuon rhyngddi hi ag Owen.

Dywedodd y barnwr Peter Heywood fod Owen wedi rhannu dros 1,400 o negeseuon â'r ferch, gan gynnwys 161 ar y diwrnod y teithiodd i Fachynlleth i'w chyfarfod.

Wnaeth y ddau ddim cael rhyw y diwrnod hwnnw, ond yn dilyn hynny, fe wnaeth Owen drefniadau pellach i'w chyfarfod hi eto.

Ar ôl cael ei arestio, fe wadodd ei fod wedi cysylltu â'r ferch o gwbl, ond pan oedd dan glo, fe ysgrifennodd ati yn gofyn iddi anfon lluniau iddo.

ffynhonnell y llun, Jaggery/Geograph
disgrifiad o’r llunFe deithiodd Mark Owen i orsaf drenau Machynlleth i gyfarfod y ferch

Dywedodd y barnwr Heywood fod Owen yn droseddwr peryglus, a bod y ferch yn rhy ofnus i adael ei chartref bellach er ei bod yn gwybod ei fod wedi ei garcharu.

"Rydych chi'n hynod o rheibus ac mae gennych chi ddiddordeb gwyrdröedig mewn merched ifanc," meddai.

Cafodd Owen ei garcharu am naw mlynedd a hanner, a fydd e ddim yn cael gwneud cais am barôl am o leiaf chwe blynedd a phedwar mis.