Cyhoeddi cynllun i wella safonau dysgu ysgolion Cymru

Bethan Lewis
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Bydd safonau dysgu newydd ar gyfer athrawon Cymru yn helpu i godi statws y proffesiwn a sicrhau eu bod yn datblygu sgiliau drwy gydol eu gyrfa, yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams.

Ddydd Iau, bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi manylion y safonau y bydd yn rhaid i athrawon eu cyrraedd wrth hyfforddi ac yn ystod eu gyrfa dysgu.

Dywedodd Kirsty Williams nad oedd y safonau proffesiynol presennol yn cyfateb â'i gweledigaeth ar gyfer gweithlu ysgolion.

Ym mis Ionawr, daeth adolygiad blynyddol yr arolygydd addysg i'r canlyniad bod ansawdd dysgu yn wael ar draws y sector.

Mae safonau dysgu yn gosod y disgwyliadau ar gyfer athrawon, ac maen nhw'n cynnwys deall y cyd-destun polisi addysg yng Nghymru, cynnal gwersi sydd yn glir o ran strwythur, a rheoli amser dysgu yn effeithiol.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Kirsty Williams nad yw'r safonau proffesiynol presennol yn "addas i'r diben"

Mae disgwyl i'r safonau newydd roi mwy o bwyslais ar ddatblygiad personol athrawon a hyfforddiant.

Dywedodd Kirsty Williams: "Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda'r proffesiwn i helpu athrawon... i gyrraedd y safonau gorau posibl, ac, ar yr un pryd, i godi safon addysgu yn ogystal â chodi safle'r proffesiwn cyfan, sydd yr un mor bwysig.

"Nid yw'r safonau proffesiynol presennol yn addas i'r diben mwyach. Fy ngweledigaeth yw cryfhau arweinyddiaeth a sicrhau bod mwy o gysondeb ar draws ein hysgolion."

Y bwriad yw cyflwyno'r safonau newydd o fis Medi 2018, ac i gyrsiau hyfforddi athrawon o Fedi 2019.

Straeon perthnasol