Gwenwch ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dyma ddetholiad o luniau o blant Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi, 2017.


Image caption Brawd a chwaer, Jac a Lowri o ardal Machynlleth
Image caption A'r chwaer fach... Swyn y genhinen!
Image caption Mae Osian Huw yn edrych yn smart iawn yn ei gap a'i wasgod.
Image copyright Ysgol Penrhyncoch
Image caption Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan ddisgyblion dosbarth 2 Ysgol Penrhyncoch
Image caption Mae'r ddau frawd yma o Gaerffili yn edrych yn ddigon o sioe!
Image copyright Ysgol y Faenol
Image caption Disgyblion Ysgol y Faenol ym Modelwyddan yn mwynhau'r dathlu
Image copyright Ysgol y Dderwen
Image caption Plant Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin
Image copyright Menter Iaith Môn
Image caption Rhai o bobl ifanc Caergybi ar orymdaith Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1
Image copyright Eleri Evans
Image caption Y brawd mawr Aaron...
Image copyright Eleri Evans
Image caption A'r chwaer fach Alys
Image caption Gruffudd Iwan o Gaernarfon
Image caption Mae Osian Llŷr Davies wrth ei fodd yn ei wisg Gymreig
Image copyright Empics
Image caption Ela, Siôn a Morus
Image caption Soffia o Gei Newydd
Image caption Steffan o Gei Newydd
Image caption Elin Mair a Dafydd Siôn
Image caption Brawd a chwaer, Iwan ac Elin
Image caption Cylch Meithrin Crymych
Image caption Disgyblion Ysgol Y Frenni
Image caption Si-lwli, Crymych
Image caption Plant o Ysgol y Gorlan, Tremadog wedi dychwelyd o orymdaith