Gwenwch ar Ddydd Gŵyl Dewi

Cyhoeddwyd

Dyma ddetholiad o luniau o blant Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi, 2017.

Disgrifiad o’r llun,
Brawd a chwaer, Jac a Lowri o ardal Machynlleth
Disgrifiad o’r llun,
A'r chwaer fach... Swyn y genhinen!
Disgrifiad o’r llun,
Mae Osian Huw yn edrych yn smart iawn yn ei gap a'i wasgod.
Ffynhonnell y llun, Ysgol Penrhyncoch
Disgrifiad o’r llun,
Dydd Gŵyl Dewi Hapus gan ddisgyblion dosbarth 2 Ysgol Penrhyncoch
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ddau frawd yma o Gaerffili yn edrych yn ddigon o sioe!
Ffynhonnell y llun, Ysgol y Faenol
Disgrifiad o’r llun,
Disgyblion Ysgol y Faenol ym Modelwyddan yn mwynhau'r dathlu
Ffynhonnell y llun, Ysgol y Dderwen
Disgrifiad o’r llun,
Plant Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin
Ffynhonnell y llun, Menter Iaith Môn
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o bobl ifanc Caergybi ar orymdaith Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1
Ffynhonnell y llun, Eleri Evans
Disgrifiad o’r llun,
Y brawd mawr Aaron...
Ffynhonnell y llun, Eleri Evans
Disgrifiad o’r llun,
A'r chwaer fach Alys
Disgrifiad o’r llun,
Gruffudd Iwan o Gaernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Mae Osian Llŷr Davies wrth ei fodd yn ei wisg Gymreig
Ffynhonnell y llun, Empics
Disgrifiad o’r llun,
Ela, Siôn a Morus
Disgrifiad o’r llun,
Soffia o Gei Newydd
Disgrifiad o’r llun,
Steffan o Gei Newydd
Disgrifiad o’r llun,
Elin Mair a Dafydd Siôn
Disgrifiad o’r llun,
Brawd a chwaer, Iwan ac Elin
Disgrifiad o’r llun,
Cylch Meithrin Crymych
Disgrifiad o’r llun,
Disgyblion Ysgol Y Frenni
Disgrifiad o’r llun,
Si-lwli, Crymych
Disgrifiad o’r llun,
Plant o Ysgol y Gorlan, Tremadog wedi dychwelyd o orymdaith