Annog Theresa May i gefnogi Lagŵn Bae Abertawe

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, TLP

Mae mwy na dau draean o Aelodau'r Cynulliad wedi arwyddo llythyr yn annog y Prif Weinidog Theresa May i gefnogi cynllun £1.3bn ar gyfer Lagŵn Bae Abertawe.

Mae'r llythyr trawsbleidiol yn dweud y byddai'r prosiect yn gwneud Cymru'n "arweinydd byd-eang" ar ynni adnewyddadwy.

Ym mis Ionawr dywedodd adolygiad ar gyfer gweinidogion San Steffan y byddai'r cynllun yn gwneud "cyfraniad sylweddol" i gyflenwad ynni.

Mae'r llythyr at Theresa May wedi'i arwyddo gan 43 o'r 60 o aelodau yn y Cynulliad.

'Cwbl unedig'

Mae'r llythyr yn dweud: "Ein nod ni fel gwleidyddion yw dyfodol mwy llewyrchus i Gymru, ac er nad ydyn ni wastad yn cytuno ar sut i gyrraedd yno, rydyn ni'n gwbl unedig ar y mater yma.

"Rydyn ni'n cynnig cefnogaeth brwd am benderfyniad cadarnhaol mor gynnar â phosib i Lagŵn Bae Abertawe gael symud 'mlaen, a bod yn arloeswr ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol i Gymru a'r DU fel arweinydd byd-eang mewn technoleg lagwnau llanw ac ynni adnewyddadwy."

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud ei fod yn canolbwyntio ar sicrhau ynni "fforddiadwy, sicr a charbon-isel" ac y bydd yn gwneud ei benderfyniad "er budd ynni'r DU yn y tymor hir".

disgrifiad o’r llunY gobaith yw creu rhwydwaith o lagwnau dros y DU

Mae'r datblygwyr angen cytuno gyda gweinidogion am faint o gymhorthdal y dylai dderbyn am yr ynni sy'n cael ei gynhyrchu.

Byddai Tidal Lagoon Power hefyd angen trwydded morol i'r cynllun gael ei gymeradwyo.

Dywedodd awdur yr arolwg, cyn-weinidog ynni Llywodraeth y DU Charles Hendry, y byddai'r lagŵn yn ychwanegu 30c at gostau ynni pob cartref yn y DU yn flynyddol.

Mae gobaith o ddatblygu rhwydwaith o lagwnau o amgylch arfordir y DU, gan gasglu pŵer o lanw'r môr.

Straeon perthnasol