60 mlynedd o Gymru

Cyhoeddwyd

Mae arddangosfa o waith y ffotograffydd Pete Davis i'w gweld yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth o Fawrth 4.

Mae'r ffotograffau yn olrhain 60 mlynedd gan bortreadu bywyd pob dydd gwahanol ardaloedd o Gymru ac agweddau penodol o'r byd o'n cwmpas.

Dyma flas ar rai o'r lluniau:

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Casglu ar gyfer noson tân gwyllt yn Sblot, Caerdydd yn 1969

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Canolfan Byddin yr Iachawdwriaeth, yn Heol Portmanmoor, Sblot, Caerdydd yn 1971

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Rheolau iechyd a diogelwch yn cael eu hanwybyddu gan blant Sblot yn 1969

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Fersiwn Betws-y-Coed o guddio'ch pen yn y tywod yn 2015

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Hen sied ieir yn Sir Gaerfyrddin yn 1984

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Ys gwn i beth sydd wedi digwydd fan hyn? Caerdydd 1975

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Cader Idris yn y niwl yn 1997

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Plant yn disgwyl tu fas i siop yng Nghaerdydd 1975

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Dydy'r ddau drigolyn yma yn Sblot, Caerdydd yn 1969 ddim yn deall pam fyddai unrhyw un am dynnu eu llun.

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Neges ar drothwy drws yng Nghaerdydd yn 1975

Ffynhonnell y llun, Pete Davis

Ffordd gyflym i dynnu llun ar Ynys y Barri yn 1972