60 mlynedd o Gymru

Mae arddangosfa o waith y ffotograffydd Pete Davis i'w gweld yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth o Fawrth 4.

Mae'r ffotograffau yn olrhain 60 mlynedd gan bortreadu bywyd pob dydd gwahanol ardaloedd o Gymru ac agweddau penodol o'r byd o'n cwmpas.

Dyma flas ar rai o'r lluniau:


Image copyright Pete Davis

Casglu ar gyfer noson tân gwyllt yn Sblot, Caerdydd yn 1969


Image copyright Pete Davis

Canolfan Byddin yr Iachawdwriaeth, yn Heol Portmanmoor, Sblot, Caerdydd yn 1971


Image copyright Pete Davis

Rheolau iechyd a diogelwch yn cael eu hanwybyddu gan blant Sblot yn 1969


Image copyright Pete Davis

Fersiwn Betws-y-Coed o guddio'ch pen yn y tywod yn 2015


Image copyright Pete Davis

Hen sied ieir yn Sir Gaerfyrddin yn 1984


Image copyright Pete Davis

Ys gwn i beth sydd wedi digwydd fan hyn? Caerdydd 1975


Image copyright Pete Davis

Cader Idris yn y niwl yn 1997


Image copyright Pete Davis

Plant yn disgwyl tu fas i siop yng Nghaerdydd 1975


Image copyright Pete Davis

Dydy'r ddau drigolyn yma yn Sblot, Caerdydd yn 1969 ddim yn deall pam fyddai unrhyw un am dynnu eu llun.


Image copyright Pete Davis

Neges ar drothwy drws yng Nghaerdydd yn 1975


Image copyright Pete Davis

Ffordd gyflym i dynnu llun ar Ynys y Barri yn 1972