Caergybi i gynnal eu Parêd Dydd Gŵyl Dewi cyntaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Menter Môn

Mae Caergybi ar Ynys Môn yn un o'r lleoliadau ar draws Cymru sydd wedi bod yn cynnal digwyddiadau Dydd Gŵyl Dewi eleni, wrth i barêd a chyngerdd gael ei gynnal gan blant y dref am y tro cyntaf.

Dywedodd clec cyngor y dref, Cliff Everett bod y digwyddiad ar 1 Mawrth yn "syniad da i'r dre" ac yn gyfle i gael "pawb yn cydweithio hefo'i gilydd ar ddiwrnod mor bwysig i Gymru".

Mae'n un o nifer o ddigwyddiadau sydd wedi bod yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad ddydd Mercher, gan gynnwys gorymdaith o ddisgyblion ysgol yng Nghaerfyrddin, a'r parêd blynyddol yng Nghaerdydd.

Bydd paredau hefyd yn cael eu cynnal mewn trefi a dinasoedd gan gynnwys Abertawe, Aberystwyth, Bangor a Thyddewi ddydd Sadwrn.

Cafodd parêd ei chynnal ym Mhwllheli y penwythnos diwethaf, ond fe gafodd digwyddiad tebyg yng Nghaerfyrddin ei ohirio oherwydd y tywydd.

Ffynhonnell y llun, Cadw
Disgrifiad o’r llun, Bydd y dreigiau i'w gweld yng Nghaernarfon ar Ddydd Gŵyl Dewi, a bydd un o fewn waliau'r castell am weddill y mis

Roedd cynrychiolwyr o'r Eisteddfod Genedlaethol ymysg y rheiny gafodd eu croesawu ym mharêd Caergybi, a hynny cyn i'r Brifwyl ymweld â Môn yn yr haf.

"Mae'n bwysig fod trefnwyr yr Eisteddfod yn cael blas ar fwrlwm cynyddol yn y dref, gan y bydd croeso Cymraeg yn allweddol i atyniadau lleol i ddenu rhai o'r 150,000 o ymwelwyr a ddaw i'r Eisteddfod eleni," meddai Helen Thomas o Fenter Iaith Môn.

Ymysg y digwyddiadau eraill sydd yn cael eu cynnal ddydd Mercher mae twmpath a pherfformiad gan ddisgyblion lleol yn Rhydaman, ac arddangosiad yng Nghaernarfon o'r cerfluniau o ddreigiau a welwyd gyntaf yng Nghastell Caerffili.

"Mae pob cenhedlaeth wedi ceisio ailffurfio Dewi i ffitio gyda'r oes, ac mae wedi goroesi yn ymwybod y Cymry hyd heddiw," meddai'r hanesydd Gerald Morgan, sydd wedi cyhoeddi llyfr newydd yn archwilio hanes nawddsant Cymru er mwyn cyd-fynd â'r dathliadau eleni.

Ffynhonnell y llun, Menter Môn
Disgrifiad o’r llun, Rhai o'r plant ysgol fu ar yr orymdaith yng Nghaergybi ddydd Mercher