Caergybi i gynnal eu Parêd Dydd Gŵyl Dewi cyntaf

gorymdaith caergybi Image copyright Menter Môn

Mae Caergybi ar Ynys Môn yn un o'r lleoliadau ar draws Cymru sydd wedi bod yn cynnal digwyddiadau Dydd Gŵyl Dewi eleni, wrth i barêd a chyngerdd gael ei gynnal gan blant y dref am y tro cyntaf.

Dywedodd clec cyngor y dref, Cliff Everett bod y digwyddiad ar 1 Mawrth yn "syniad da i'r dre" ac yn gyfle i gael "pawb yn cydweithio hefo'i gilydd ar ddiwrnod mor bwysig i Gymru".

Mae'n un o nifer o ddigwyddiadau sydd wedi bod yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad ddydd Mercher, gan gynnwys gorymdaith o ddisgyblion ysgol yng Nghaerfyrddin, a'r parêd blynyddol yng Nghaerdydd.

Bydd paredau hefyd yn cael eu cynnal mewn trefi a dinasoedd gan gynnwys Abertawe, Aberystwyth, Bangor a Thyddewi ddydd Sadwrn.

Cafodd parêd ei chynnal ym Mhwllheli y penwythnos diwethaf, ond fe gafodd digwyddiad tebyg yng Nghaerfyrddin ei ohirio oherwydd y tywydd.

Image copyright Cadw
Image caption Bydd y dreigiau i'w gweld yng Nghaernarfon ar Ddydd Gŵyl Dewi, a bydd un o fewn waliau'r castell am weddill y mis

Roedd cynrychiolwyr o'r Eisteddfod Genedlaethol ymysg y rheiny gafodd eu croesawu ym mharêd Caergybi, a hynny cyn i'r Brifwyl ymweld â Môn yn yr haf.

"Mae'n bwysig fod trefnwyr yr Eisteddfod yn cael blas ar fwrlwm cynyddol yn y dref, gan y bydd croeso Cymraeg yn allweddol i atyniadau lleol i ddenu rhai o'r 150,000 o ymwelwyr a ddaw i'r Eisteddfod eleni," meddai Helen Thomas o Fenter Iaith Môn.

Ymysg y digwyddiadau eraill sydd yn cael eu cynnal ddydd Mercher mae twmpath a pherfformiad gan ddisgyblion lleol yn Rhydaman, ac arddangosiad yng Nghaernarfon o'r cerfluniau o ddreigiau a welwyd gyntaf yng Nghastell Caerffili.

"Mae pob cenhedlaeth wedi ceisio ailffurfio Dewi i ffitio gyda'r oes, ac mae wedi goroesi yn ymwybod y Cymry hyd heddiw," meddai'r hanesydd Gerald Morgan, sydd wedi cyhoeddi llyfr newydd yn archwilio hanes nawddsant Cymru er mwyn cyd-fynd â'r dathliadau eleni.

Image copyright Menter Môn
Image caption Rhai o'r plant ysgol fu ar yr orymdaith yng Nghaergybi ddydd Mercher