Cynghorwyr Sir Ddinbych yn cymeradwyo strategaeth iaith

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae bron i chwarter pobl Sir Ddinbych yn siarad Cymraeg

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi cymeradwyo Strategaeth Iaith sy'n nodi sut mae'r cyngor yn bwriadu hyrwyddo'r Gymraeg dros y pum mlynedd nesaf.

Yn ôl y Cynghorydd Huw Jones, yr Aelod Cabinet Arweiniol sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg, un nod yw ceisio cynyddu nifer y siaradwyr o 0.5% erbyn 2022.

Yng nghyfrifiad 2011 roedd 24.6% o boblogaeth y sir yn siarad Cymraeg, gostyngiad o 1.8% ers 2001.

Dywedodd llefarydd ar ran y sir eu bod eisiau i drigolion "allu cael mynediad i wasanaethau drwy eu dewis iaith yn naturiol, ym mhob cam o'u bywydau".

Ychwanegodd eu bod eisiau gweithio gyda phartneriaid a'r gymuned ehangach i "sicrhau bod y Gymraeg yn iaith lewyrchus yn Sir Ddinbych".

Dywedodd Mr Jones ei fod yn hanfodol bod yr iaith Gymraeg yn ffurfio "cydran allweddol wrth lunio polisïau ym mhob maes yn ein gwaith, gan gynnwys cynllunio, adfywio, addysg a gofal cymdeithasol".

Mae'n ofynnol i bob un o siroedd Cymru lunio Strategaeth Iaith.