Crwner yn beirniadu ymateb heddlu Tunisia

  • Cyhoeddwyd
Trudy JonesFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae'r crwner yn y cwest i farwolaeth 30 o Brydeinwyr yn Tunisia wedi disgrifio ymateb yr heddlu lleol "ar ei orau yn draed moch, ac ar ei waetha' yn llwfr."

Mae'r barnwr Loraine-Smith wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth anghyfreithlon yn achos y 30.

Fe wnaeth eithafwr Islamaidd ladd cyfanswm o 38 o bobl yn ardal Sousse ym Mehefin 2015, gan gynnwys Trudy Jones o'r Coed Duon, Sir Caerffili.

Roedd Ms Jones o fewn dyddiau i ddychwelyd adref o'i gwyliau pan gafodd ei lladd gan Seifeddine Rezgui, myfyriwr 23 oed o Tunisia.

Mae'r crwner eisoes wedi dweud na fydd yn cyd-fynd a chais rhai perthnasau oedd am weld cyhoeddiad fod yna esgeulustod ar ran y cwmni gwyliau TUI a bod hyn wedi cyfrannu at y gyflafan.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael ar y traeth yn Sousse er cof am y rhai a fu farw

Dywedodd fod y gyfraith wedi cyfyngu'r amgylchiadau lle mae'n bosib iddo ddyfarnu 'esgeulustod', a bod hyn ond yn bosib lle'r oedd gan rywun ddyletswydd o ofal ar gyfer rhywun oherwydd eu "hoedran, salwch neu anabledd arall".

Ychwanegodd nad "oedd hynny yn fy marn i yn cynnwys twristiaid sydd wedi penderfynu o'u gwirfodd i fynd ar wyliau i wlad dramor".

Fe wnaeth y gwrandawiad glywed am ymosodiad terfysgol blaenorol ar amgueddfa Bardo yn ninas Tunis ym Mawrth 2015.

Ond fe wnaeth y barnwr Loraine-Smith ychwanegu na fyddai rhai cwsmeriaid wedi mynd i Tunisia pe bai nhw wedi gweld cyngor y Swyddfa Dramor ynglŷn â theithio i rai gwledydd tramor.

Hyd yn oed cyn yr ymosodiad ar amgueddfa Bardo cyngor y Swyddfa Dramor oedd bod bygythiad terfysgaeth yn uchel yn Tunisia.