Alltudio myfyrwraig: 'Angen newid y drefn' yn ôl AS

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Shiromini Satkunarajah
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Hywel Williams, mae achos Shiromini Satkunarajah yn dangos pam fod rhaid newid y drefn

Mae achos myfyrwraig o Sri Lanka sydd dan fygythiad o gael ei halltudio yn dangos yr angen am ddiwygio'r system, yn ôl aelod seneddol.

Dywedodd Hywel Williams wrth raglen y Post Cyntaf bod rhaid cael trefn "mwy dyngarol".

Cafodd Shiromini Satkunarajah, sy'n astudio ym Mangor, ei rhyddhau nos Lun wedi ymgyrch i atal ei halltudiaeth.

Fe gododd Mr Williams, yr AS dros Arfon, ei hachos yn Nhŷ'r Cyffredin cyn i'r gweinidog mewnfudo ymyrryd i'w rhyddhau.

'Newyddion da dros dro'

Cafodd Ms Satkunarajah ei geni yn Sri Lanka ond mae'n byw yn y DU ers 2011 ac ar fin gorffen ei chwrs mewn peirianneg electroneg ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd disgwyl iddi hi a'i mam orfod dychwelyd i Sir Lanka fore Mawrth, ond fe gawson nhw eu rhyddhau o ganolfan alltudio Yarl's Wood yn sgil penderfyniad y gweinidog.

Dywedodd Mr Williams bod y datblygiad yn "newyddion da dros dro", ond rhybuddiodd bod angen newid y drefn alltudio.

Disgrifiad,
AS Arfon, Hywel Williams yn croesawu'r datblygiad yn achos Shiromini Satkunarajah

"Dwi'n meddwl fod y system wedi gweithio fel y mae hi i fod i, ond dwi'n meddwl bod y system ei hun yn anghywir yn y ffordd mae'n cael ei weithredu," meddai.

"Mae gennych chi achos yma lle mae myfyriwr disglair iawn, sy'n debygol o gael gradd dosbarth cyntaf mewn pwnc lle mae 'na brinder aruthrol o bobl.

"Mae hi'n debygol o gael y gradd mewn tri mis a dyma'r system yn ei chodi yn ddisymwth o Gaernarfon wythnos diwethaf a'i chadw yn y celloedd yng Nghaernarfon am dridau a wedyn i Yarl's Wood, a wedyn yr holl ymdrech - dim ond er mwyn iddi gymryd arholiadau a gobeithio llwyddo a chael yr hawl i aros yma.

"Dwi'n meddwl bod angen ailfeddwl. Mae'r hinsawdd gwleidyddol yn erbyn pobl sydd wedi mewnfudo a phobl sydd yn y sefyllfa yma - dwi'n meddwl ei fod o'n wenwynig ar hyn o bryd.

"Mae'n rhaid i bobl da sefyll i fyny a dweud nad ydy hyn yn dderbyniol ac mae'n rhaid i ni fod yn llawer iawn mwy dyngarol yn ein trefniadau."

Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn i'r Swyddfa Gartref am ymateb i sylwadau Mr Williams.

O ran alltudiaeth Ms Satkunarajah, fe ddywedodon nhw'n gynharach nad ydyn nhw'n gwneud sylw ar achosion unigol.

Straeon perthnasol