'Risg uchel' mewn llyn lle bu farw tri ym Mhenfro

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llun teulu

Mae elusen wedi nodi bod "ffactorau risg uchel" mewn llynnoedd ym Mhenfro lle bu tri o bobl farw yn 2015.

Cafodd adroddiad ei gomisiynu gan Bartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin ar ran teulu Robert Mansfield. Fe wnaeth Mr Mansfield foddi yn Llyn y Felin yn nhref Penfro.

Bu farw Robert John Lyall, 57 a Wayne Anthony Young, 52, yn yr un llyn yn ystod digwyddiadau gwahanol.

Cyngor Sir Benfro sy'n gyfrifol am y llynnoedd ac roedd yr awdurdod wedi eu hasesu'n risg isel.

Fe wnaeth Dr Cliff Nelson o Gymdeithas Frenhinol Achub Bywyd ymweld â llynnoedd y Castell a'r Felin ym mis Tachwedd, gan nodi fod risgiau uchel "annerbyniol" yno, yn cynnwys tymheredd y dŵr a'i ddyfnder, a hefyd y risg o lithro neu ddisgyn i mewn.

Gallai canlyniadau'r risgiau hyn gynnwys boddi, hypothermia, anafiadau o achos llithro, baglu neu ddisgyn, a salwch o achos llygredd yn y dŵr.

ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMae'r llwybrau o amgylch y llynnoedd yn boblogaidd gyda cherddwyr a rhedwyr

Dywed yr adroddiad fod y risg o ddisgyn i'r dŵr ger y llynnoedd yn "gyffredinol isel" ond roedd nifer o fannau ger ochr y castell lle'r oedd y llwybr yn agos i lan yr afon.

Dywedodd Dr Nelson fod angen gwneud gwelliannau i'r llwybr ac y dylid ystyried gosod canllaw yno.

Ychwanegodd y dylid ystyried goleuo'r safle'n well a chynnal a chadw cyfarpar achub bywyd yno'n gyson.

ffynhonnell y llun, Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin
disgrifiad o’r llunHen gyfarpar achub bywyd (chwith) cyn i gyfarpar newydd (dde) gael ei osod ger y llyn

Yn ystod y cwest i farwolaeth Mr Mansfield, lleisiodd y crwner Mark Layton bryderon am asesiad risg Cyngor Sir Benfro o'r safle.

"Gan gofio nifer y marwolaethau mae angen ystyried gosod ffens, arwyddion yn rhybuddio pobl a golau", meddai.

Dywedodd modryb Mr Mansfield, Sue Mansfield, fod y teulu wedi teimlo rhwystredigaeth pan ddywedwyd wrth y cwest fod y cyngor yn ystyried y llynnoedd yn rhai oedd gyda risg isel.

"Mae risg go iawn yno. Rydym am sicrhau fod y llynnoedd yn cael eu diogelu fel nad oes rhaid i unrhyw un arall fynd drwy'r hyn yr aethom ni drwyddo.

"Nawr fod yr adroddiad yma gyda ni rwy'n gobeithio y bydd y cyngor am weithio gydag ef - hyd yn hyn maen nhw wedi bod yn eithaf croesawgar iddo."

Nid oedd Cyngor Sir Benfro am wneud sylw.

ffynhonnell y llun, Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin
disgrifiad o’r llunSue Manfield, Damion Comey ac Adam Whitehouse o Bartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin

Cafodd Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin ei sefydlu er cof am Cameron Comey a ddisgynodd i Afon Tywi yng Nghaerfyrddin ddwy flynedd yn ôl ac sydd heb ei weld fyth ers hynny.

Dywedodd Adam Whitehouse, cadeirydd y bartneriaeth, fod y gwaith yr oedden nhw wedi ei wneud gyda theulu Mr Mansfield "er cof am Robert wedi bod yn emosiynol iawn ond yn werthfawr."

Mae'n gobeithio y gall y bartneriaeth gydweithio gyda Chyngor Sir Benfro i weithredu'r gwelliannau sy'n cael eu trafod yn yr adroddiad.

Ychwanegodd Mr Whitehouse: "Er bod dau allan o'r tair marwolaeth yn y llyn yn 2015 yn gysylltiedig ag alcohol, rhedwyr a phobl sy'n loncian yw'r rhai sydd y categori risg uchaf, ac yn draean o holl farwolaethau boddi'r DU".