Llofrudd Matalan 'wedi ymchwilio sut i ladd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Lee Simmons a Zoe Morgan eu canfod yn farw ger Matalan ynghanol Caerdydd

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed bod dyn a drywanodd ei gyn-gariad a'i chariad newydd hi i farwolaeth y tu allan i siop Matalan yng Nghaerdydd wedi ymchwilio ar y we am ffyrdd i ladd rhywun, a hynny rai diwrnodau cyn yr ymosodiad.

Cafodd Zoe Morgan, 21 a Lee Simmmons, 33 eu darganfod ger y siop ar Heol y Frenhines ym mis Medi.

Cyfaddefodd Andrew Saunders 20 ym mis Rhagfyr iddo ladd y ddau.

Clywodd y llys ei fod wedi trywanu Mr Simmons yn gyntaf ac yna Miss Morgan.

Roedd Saunders a Miss Morgan wedi gwahanu y flwyddyn cyn iddi hi a Mr Simmons ddechrau ar berthynas yng Ngorffennaf 2016.

'Colli pob rheolaeth'

Cafodd y cwpwl eu darganfod oddeutu 05:50 ar 28 Medi ac fe gaewyd y stryd brysur yn syth.

Clywodd y llys bod tystion wedi gweld Saunders yn ymosod ar Mr Simmons yn gyntaf gan ei drywanu "bedair neu bump gwaith".

Fe geisiodd godi ond cafodd ei ddyrnu i'r llawr a symudodd ddim wedi hynny.

Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun, Fe blediodd Andrew Saunders yn euog i lofruddio Zoe Morgan a Lee Simmons ar 19 Rhagfyr

Clywodd y llys bod Miss Morgan wedi ceisio helpu ei chariad ond fe gafodd ei gwthio i ffwrdd gan Saunders ac yna fe redodd ar ei hôl ar Heol y Frenhines.

Llwyddodd i'w dal o flaen siop Boots ac fe ymosododd arni â chyllell.

Ar ôl yr ymosodiad, ffoniodd Saunders ei fam a dywedodd wrthi ei fod wedi lladd y cwpwl. Anfonodd hefyd neges destun i'w dad gan ddweud "diolch am fod yn dad pathetig a di-werth. Newydd ladd dau o bobol, hwyl".

Clywodd y llys bod Saunders wedi dychwelyd i'w gartref teuluol ac wedi diweddaru ei gyfrif Facebook gyda rhegfeydd ac yna ysgrifennodd y frawddeg "dim ond cynnyrch cymdeithas".

Daeth heddlu o hyd iddo ac fe atebodd y drws gyda gwn. Cafodd ei arestio ac fe ddywedodd wrth swyddogion: "Rwy'n flin, chi'n gwybod weithiau, chi jyst yn ei cholli hi."

Ychwanegodd: "Rwy'n flin iawn am yr hyn rwy' wedi'i wneud. Collais pob rheolaeth."

Fe gyfeiriodd yr heddlu at un o'r cyllyll a gafodd ei defnyddio yn yr ymosodiad - roedd wedi'i gorchuddio hi mewn hances bapur a'i gadael yn y gegin. Roedd y gyllell arall, dywedodd, wedi torri yn ystod yr ymosodiad ac wedi'i gadael yng Nghaerdydd.

Bygwth lladd

Ar ran yr erlyniad, dywedodd Philip Bennetts, wrth y llys nad oedd Saunders yn hapus fod ei berthynas â Miss Morgan wedi dod i ben a'i fod wedi ei bygwth hi a Mr Simmons pan glywodd eu bod mewn perthynas.

Cysylltodd â hi drwy Facebook gan ddweud ei fod yn gwybod ei bod yn "sgwrsio" gyda rhywun arall a dywedodd wrthi: "Mi wnai ladd pwy bynnag yw e."

Yn ystod y dyddiau wedi'r bygythiadau fe chwiliodd YouTube am fideos gan gynnwys "5 person a aeth â'i dialedd i lefel newydd" a "10 o bobl a ddialodd ar dwyllwyr".

Bu hefyd yn ymchwilio am wybodaeth ar sut i wneud bom peipen, sut i addasu car fel ei fod yn ffrwydro pan mae'n dechrau, sut i brynu gwn yn gyfreithlon a sut i wneud anafiadau â chyllell.

Clywodd y llys ei fod, yn ddiweddarach, wedi prynu dwy gyllell, menig latecs, gwn awyr a 500 o haels.

Amddiffyniad

Ar ran yr amddiffyniad, dywedodd Winston Roddick QC, fod meddyg a fu'n archwilio Saunders wedi'r ymosodiad wedi dweud ei fod o bosib yn dioddef "ychydig" o salwch meddwl sy'n cael ei alw yn anhwylder addasu ar adeg yr ymosodiad.

Ychwanegodd Mr Roddick bod Saunders yn wynebu "cythrwfl emosiynol" a bod yn rhaid bod hynny wedi cael effaith ar ei ymddygiad.

Yn y blynyddoedd cyn yr ymosodiad roedd Saunders yn fyfyriwr da a oedd wedi cael "graddau gwych", meddai Mr Roddick, ac yr oedd wedi ennill ysgoloriaeth i chwarae pêl-droed Americanaidd ym Mhrifysgol Canada.

Ond yr oedd marwolaeth ei daid wedi cael effaith drom arno ac ar ôl hynny roedd wedi ei chael hi'n anodd i reoli ei emosiynau pan ddaeth ei berthynas ef â Miss Morgan i ben.

Mae'r gwrandawiad wedi cael ei ohirio tan ddydd Mawrth pan fydd Saunders yn cael ei ddedfrydu.