Ymchwiliad i lofruddiaeth ym Mhort Talbot

  • Cyhoeddwyd
Ffordd DaltonFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y dyn 37 oed ei ddarganfod ar Ffordd Dalton yn ardal Sandfields

Mae dyn wedi cael ei arestio fel rhan o'r ymchwiliad i lofruddiaeth dyn 37 oed ym Mhort Talbot fore Llun.

Dywedodd Heddlu'r De bod y dyn 37 oed wedi ei ganfod ar Ffordd Dalton yn ardal Sandfields. Roedd ganddo anafiadau difrifol a bu farw yn ddiweddarach.

Mae plismyn yn trin y farwolaeth fel un "amheus" ac y mae rhan o Ffordd Dalton wedi'i chau tra bod ymholiadau'r heddlu yn parhau.

Mae dyn 33 oed wedi cael ei arestio ac ar hyn o bryd yn y ddalfa.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Richard Jones: "Mae'r farwolaeth yn cael ei thrin fel achos o lofruddiaeth ac y mae ymchwiliad llawn i'r hyn a ddigwyddodd ar y gweill.

"Rwy'n apelio ar unrhyw un a glywodd neu a welodd rhywbeth amheus ar Ffordd Dalton rhwng 01:00 a 02.30 fore Llun i gysylltu â'r heddlu."