Buddsoddiad o £14m i wella gofal brys yn Ysbyty Gwynedd

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Gwynedd, Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Gwynedd in Bangor is one of the hospitals run by the Betsi Cadwaladr board

Fe fydd £14m yn cael ei fuddsoddi i wella gofal brys ym mhrif ysbyty'r gogledd orllewin.

Bydd yr arian yn mynd tuag at gyfleusterau yn adran damweiniau ac achosion brys Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Ymysg y newidiadau bydd uned asesu newydd, ystafelloedd triniaeth a chyfleusterau pediatrig.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau fis Mawrth eleni.

Fe ddywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: "Yr hyn sy'n gyffrous am y datblygiad newydd yw'r bwriad i greu un pwynt mynediad ar gyfer gofal meddygol, lle bydd cleifion y mae angen gofal brys arnyn nhw yn dod i mewn i'r gwasanaeth drwy un drws er mwyn iddyn nhw gael y gofal mwyaf priodol yn seiliedig ar eu hanghenion clinigol.

"Bydd hynny'n caniatáu iddyn nhw gael eu trin a'u rhyddhau neu eu hatgyfeirio at wasanaethau arbenigol eraill yn yr ysbyty, neu leoliad cymunedol, cyn gynted â phosibl."

Mae'r £14m wedi ei glustnodi ar gyfer y cyfnod 2017-18 a 2019-20.