Chwaraewr rygbi Cymru wedi marw mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu

Mae Heddlu'r De wedi dweud mai Elli Norkett oedd y ferch 20 oed fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ger Glyn-nedd ddydd Sadwrn.

Roedd Elli Norkett o Landarsi ger Castell-nedd yn ei blwyddyn olaf yn astudio cwrs datblygiad chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac roedd wedi chwarae rygbi i dimau'r Gweilch, Abertawe, y brifysgol a Chymru.

Wrth dalu teyrnged iddi dywedodd ei theulu ei bod yn "garedig ac yn poeni am eraill".

Cafodd yr heddlu eu galw i'r A4109 rhwng Banwen a Glyn-nedd tua 19:40 nos Sadwrn.

Cafodd y gyrrwr yn y car arall, dynes 42 oed a merch 12 oed anafiadau ond dim rhai difrifol.

'Personoliaeth hoffus'

Dywedodd ei theulu: "Yn 2013 hi oedd y chwaraewraig rygbi ifancaf ym mhencampwriaeth rygbi'r byd ac roedd wedi cael pedwar cap rhyngwladol llawn i Gymru yn 17 oed.

"Fe gynrychiolodd Elli ei gwlad yn rygbi saith bob ochr ac fe gafodd ei dewis ar gyfer tîm myfyrwyr Prydain rygbi saith bob ochr."

Dywedodd ei theulu hefyd bod "nifer yn caru ac yn gwerthfawrogi Elli ac mae wedi cyffwrdd calonnau ei holl deulu a ffrindiau am ei bod yn garedig a gyda phersonoliaeth hoffus".

Roedd hi'n awyddus i fod yn hyfforddwraig rygbi yn y dyfodol.

'Person da'

Mae'r Gweilch hefyd wedi rhoi teyrnged iddi gan ddweud mai "rygbi oedd ei bywyd".

"Nid yn unig oedd hi'n chwaraewr rygbi talentog roedd hi'n berson da ac mae'n siŵr mai dyna'r peth pwysicaf amdani."

Roedd hi wedi bod yn hyfforddi plant ac wedi "ysbrydoli bechgyn a merched o bob oed".

Dywedodd Undeb Rygbi Cymru ei bod yn chwaraewraig "dalentog, ymroddedig ac yn boblogaidd gyda'i chyd chwaraewyr. Roedd Elli yn aelod gwerthfawr o deulu rygbi Cymru.

"Mae ein meddyliau gyda'i theulu a'i ffrindiau ar yr adeg anodd yma."