Carwyn Edwards yn edrych i'r dyfodol yn dilyn ei salwch

Nia Thomas
BBC Radio Cymru

Cyhoeddwyd

Er iddo golli rhan o'i ddwy goes ar ôl cael ei daro'n wael yn America, mae gŵr o Ynys Môn yn benderfynol o geisio cael bywyd mor normal ag sy'n bosib.

Mae Carwyn Edwards - o Fodedern yn wreiddiol - wedi treulio mwy na blwyddyn mewn gwahanol ysbytai yn yr Unol Daleithiau a Chymru, ac ar hyn o bryd yn dal mewn cadair olwyn.

Bu'n rhaid i feddygon dorri ei goes dde o dan ei ben-glin a'r llall yn nes at ei glun ar ôl iddo gael math difrifol iawn o wenwyn gwaed.

Ar raglen Manylu ar BBC Radio Cymru ddydd Iau, mae'n son am ei brofiadau.

"Dwi'n cofio hedfan yn yr helicopter i'r ysbyty a gorwedd yn y gwely am fisoedd. Ond mi roeddwn i'n cysgu lot oherwydd yr holl feddyginiaeth," meddai, ag yntau yn ysbyty Penrhos Stanley Caergybi ers diwedd y llynedd.

"Dwi'n cofio'r doctor yn gofyn am y penderfyniad i dorri'r ail goes.

"Da chi'n parchu barn broffesiynol y doctor ac roedd rhaid gwneud penderfyniad i ddatrys y peth - a doedd 'na ddim lot o ddewis a deud y gwir."

Salwch prin

Mae'r salwch a gafodd o - endocarditis - yn eithriadol o brin, ac yn gallu bod yn ddifrifol os nad ydi'r symptomau yn cael eu trin yn gyflym.

Mae 'na risg fod un allan o bob pump sy'n dioddef o'r cyflwr yn marw - a chanran yn cael problemau dwys hefo'r galon.

Ond mae'n cyfaddef fod ei ystyfnigrwydd wedi bod o gymorth iddo.

"Mae gynno chi'r dewis o gwffio a byw a dyna be' da chi yn ei 'neud ynde. Di o ddim yn llawer o ddewis nacdi."

disgrifiad o’r llunFe dreuliodd Carwyn dros flwyddyn mewn gwahanol ysbytai yn yr Unol Daleithiau

Bu'n rhaid i'w deulu frwydro i berswadio'r cwmni yswiriant iechyd i dalu am y rhan helaeth o gostau'r driniaeth yn America cyn i Carwyn ddychwelyd i Gymru.

Ond mae'r pwyslais rŵan ar edrych i'r dyfodol.

Mae'n mynd i gampfa'r codwr pwysau rhyngwladol Ray Williams yng Nghaergybi er mwyn cryfhau'r cyhyrau, yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gael coesau prosthetig ac yn gobeithio y bydd Cyngor Môn yn gallu canfod tŷ addas ar ei gyfer.

'Digon o foi'

Yn gefn iddo trwy gydol ei salwch mae ei dad a'i fam, Meirion a Luned Edwards.

"Os ydi o yn gallu dod yn ei flaen mi wnaiff o. Mae 'na waith caled o'i flaen, does 'na ddim dwywaith," meddai Meirion.

"Rhaid i ni fynd fesul step a chael y coesau 'ma. Mi fydd 'na dipyn o waith rŵan - ond mae'n ddigon o foi chi, saff i chi," meddai Luned.

Mi dreuliodd ei frawd Aled fisoedd wrth erchwyn gwely ei frawd.

Mae'n cydnabod i'r misoedd diwethaf fod yn rhai heriol ond yn gobeithio am y gorau i'r dyfodol: "Dwi'n gobeithio bydd o'n hapus a chael bywyd mor agos â normal ag sy'n bosib ac ella mynd yn ôl i neud rhyw fath o waith.

'Optimistig'

"Dwi 'di deud wrtho fo y gellith o fynd i fyw i rwla - ond mi fydd yn dibynnu ar sut mae o'n mynd i ddelio hefo pob dim a sut y bydd o'n gorfforol o ran y coesau a phob dim.

"Gobeithio y bydd o mor fodlon ei fyd ag y gellith o fod."

Ac i Carwyn ei hun - ar wahân i'r ystyfnigrwydd - mae bod yn optimistig yn bwysig.

"Rhaid i chi fod does. Mae hiwmor yn helpu chi i fynd o ddydd i ddydd. Rhaid i chi edrych ymlaen - yr unig ffordd y gellwch chi feddwl am bethau."

Mae rhaglen Manylu ar gael ar yr iPlayer. Bydd ail ddarllediad ddydd Sul 5 Mawrth am 16:00.