Carwyn Edwards yn edrych i'r dyfodol yn dilyn ei salwch

Carwyn Edwards

Er iddo golli rhan o'i ddwy goes ar ôl cael ei daro'n wael yn America, mae gŵr o Ynys Môn yn benderfynol o geisio cael bywyd mor normal ag sy'n bosib.

Mae Carwyn Edwards - o Fodedern yn wreiddiol - wedi treulio mwy na blwyddyn mewn gwahanol ysbytai yn yr Unol Daleithiau a Chymru, ac ar hyn o bryd yn dal mewn cadair olwyn.

Bu'n rhaid i feddygon dorri ei goes dde o dan ei ben-glin a'r llall yn nes at ei glun ar ôl iddo gael math difrifol iawn o wenwyn gwaed.

Ar raglen Manylu ar BBC Radio Cymru ddydd Iau, mae'n son am ei brofiadau.

"Dwi'n cofio hedfan yn yr helicopter i'r ysbyty a gorwedd yn y gwely am fisoedd. Ond mi roeddwn i'n cysgu lot oherwydd yr holl feddyginiaeth," meddai, ag yntau yn ysbyty Penrhos Stanley Caergybi ers diwedd y llynedd.

"Dwi'n cofio'r doctor yn gofyn am y penderfyniad i dorri'r ail goes.

"Da chi'n parchu barn broffesiynol y doctor ac roedd rhaid gwneud penderfyniad i ddatrys y peth - a doedd 'na ddim lot o ddewis a deud y gwir."

Salwch prin

Mae'r salwch a gafodd o - endocarditis - yn eithriadol o brin, ac yn gallu bod yn ddifrifol os nad ydi'r symptomau yn cael eu trin yn gyflym.

Mae 'na risg fod un allan o bob pump sy'n dioddef o'r cyflwr yn marw - a chanran yn cael problemau dwys hefo'r galon.

Ond mae'n cyfaddef fod ei ystyfnigrwydd wedi bod o gymorth iddo.

"Mae gynno chi'r dewis o gwffio a byw a dyna be' da chi yn ei 'neud ynde. Di o ddim yn llawer o ddewis nacdi."

Image caption Fe dreuliodd Carwyn dros flwyddyn mewn gwahanol ysbytai yn yr Unol Daleithiau

Bu'n rhaid i'w deulu frwydro i berswadio'r cwmni yswiriant iechyd i dalu am y rhan helaeth o gostau'r driniaeth yn America cyn i Carwyn ddychwelyd i Gymru.

Ond mae'r pwyslais rŵan ar edrych i'r dyfodol.

Mae'n mynd i gampfa'r codwr pwysau rhyngwladol Ray Williams yng Nghaergybi er mwyn cryfhau'r cyhyrau, yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gael coesau prosthetig ac yn gobeithio y bydd Cyngor Môn yn gallu canfod tŷ addas ar ei gyfer.

'Digon o foi'

Yn gefn iddo trwy gydol ei salwch mae ei dad a'i fam, Meirion a Luned Edwards.

"Os ydi o yn gallu dod yn ei flaen mi wnaiff o. Mae 'na waith caled o'i flaen, does 'na ddim dwywaith," meddai Meirion.

"Rhaid i ni fynd fesul step a chael y coesau 'ma. Mi fydd 'na dipyn o waith rŵan - ond mae'n ddigon o foi chi, saff i chi," meddai Luned.

Mi dreuliodd ei frawd Aled fisoedd wrth erchwyn gwely ei frawd.

Mae'n cydnabod i'r misoedd diwethaf fod yn rhai heriol ond yn gobeithio am y gorau i'r dyfodol: "Dwi'n gobeithio bydd o'n hapus a chael bywyd mor agos â normal ag sy'n bosib ac ella mynd yn ôl i neud rhyw fath o waith.

'Optimistig'

"Dwi 'di deud wrtho fo y gellith o fynd i fyw i rwla - ond mi fydd yn dibynnu ar sut mae o'n mynd i ddelio hefo pob dim a sut y bydd o'n gorfforol o ran y coesau a phob dim.

"Gobeithio y bydd o mor fodlon ei fyd ag y gellith o fod."

Ac i Carwyn ei hun - ar wahân i'r ystyfnigrwydd - mae bod yn optimistig yn bwysig.

"Rhaid i chi fod does. Mae hiwmor yn helpu chi i fynd o ddydd i ddydd. Rhaid i chi edrych ymlaen - yr unig ffordd y gellwch chi feddwl am bethau."

Mae rhaglen Manylu ar gael ar yr iPlayer. Bydd ail ddarllediad ddydd Sul 5 Mawrth am 16:00.