Goryrru yn gyfrifol am 90% o droseddau ffordd Cymru

  • Cyhoeddwyd
camera cyflymderFfynhonnell y llun, PA

Goryrru sydd yn gyfrifol am dros 90% o'r troseddau gyrru yng Nghymru, yn ôl ffigyrau newydd.

O'r 172,000 o droseddau gafodd eu cofnodi yn 2015/16, roedd 159,000 ohonynt yn achosion o bobl yn gyrru'n rhy gyflym, yn ôl cais rhyddid gwybodaeth i'r heddlu.

Cafodd cyfanswm o 2.4 miliwn o droseddau gyrru eu cofnodi ym Mhrydain y flwyddyn honno.

Mae elusen diogelwch ffyrdd Brake wedi disgrifio'r ffigyrau yng Nghymru fel rhai "erchyll", ac mae'r pedwar llu heddlu yng Nghymru wedi cael cais i wneud sylw.

Gwisgo gwregys

Cafodd y ffigyrau eu casglu gan gwmni yswiriant Confused.com, a ofynnodd am ddata ar ddwyn petrol, troseddau gwregys diogelwch, diffygion teiar, goryrru, gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau a gyrru yn y lôn ganol.

Cymru oedd y pedwerydd rhanbarth gwaethaf yn y DU pan oedd hi'n dod at nifer y troseddau gwisgo gwregys diogelwch - 5,700.

"Mae'n erchyll gweld bod dros 90% o'r troseddau gyrru yng Nghymru yn 2015/16 yn rai yn ymwneud â goryrru," meddai Lucy Amos, llefarydd ar ran Brake.

"Mae cyflymder yn ffactor mewn un o bob pedwar gwrthdrawiad angheuol yn y DU - gwrthdrawiadau sy'n cael effaith andwyol ar y rheiny sy'n cael eu hanafu'n ddifrifol neu'n colli rhywun sy'n agos iddyn nhw."

Ym mis Ionawr fe gyhoeddwyd y byddai cynnydd o 50% ym maint y dirwyon yn yr achosion mwyaf difrifol o oryrru yng Nghymru a Lloegr.