Heddwas yn ddieuog o ymosodiad rhyw ar ddyn arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Rheithgor yn Llys y Goron Abertawe wnaeth benderfynu bod Jeremy Fowler yn ddieuog

Mae heddwas gafodd ei gyhuddo o ymosodiad rhyw ar berson dan hyfforddiant wedi ei ganfod yn ddieuog.

Roedd Jeremy Fowler o Aberhonddu wedi ei gyhuddo o ymosod ar ddyn arall, a hynny er mwyn "tynnu coes" o flaen swyddogion eraill yng ngorsaf heddlu Merthyr Tudful.

Ond gwadu'r cyhuddiad wnaeth Fowler, gan ddweud ei fod wedi rhwbio gwallt ac wyneb y dyn am "ychydig o hwyl" tra roedd swyddog arall, Matthew Davies, wedi ei ddal ar y llawr.

Mae'r ddau swyddog yn dal i wynebu ymchwiliad mewnol i'r ymosodiad honedig yn erbyn y dyn, sydd heb ei enwi.

'Difrifol iawn'

Yn Llys Ynadon Caerdydd y llynedd cafodd Mr Davies ei ganfod yn ddieuog wedi iddo ddweud mai dim ond "chwarae gwirion" oedd y digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar gyfer Heddlu'r De bod y llu wedi ystyried yr honiadau fel rhai "difrifol iawn ac roedd yna ymchwiliad troseddol trylwyr i'r hyn ddigwyddodd".

"Fe wnaethon ni gyfeirio'r mater at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn syth er mwyn sicrhau craffu annibynnol," meddai.

Ychwanegodd y llefarydd bod y dioddefwr honedig a'r gweithwyr eraill gafodd eu heffeithio wedi eu cefnogi trwy'r broses, ac y byddai proses fewnol yn digwydd fydd yn edrych ar ymddygiad y swyddogion heddlu oedd yn ymwneud â'r achos.